اطلاعیه برنامه ماستری رشته دری پوهنتون هرات

baqir_hiadari
mohe

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات درنظر دارد تا برای دوره جدید برنامه ماستری رشته دری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ بر۱۳۹۹ خویش محصل جذب نماید.

متقاضیان واجد شرایط شمولیت به این برنامه می توانند برای ثبت نام به مدیریت عمومی فارغان و پروگرام ماستری شعبه ثبت و راجستریشن واقع در تعمیر پوهنحی ساینس پوهنتون هرات مراجعه و فورم ثبت نام را با پرداخت (۵۰۰) افغانی بدست آورده و بعداز خانه پری فورم همراه با اسناد مورد ضرورت به برنامه ماستری رشته دری پوهنحی ادبیات تسلیم نمایند.

قابل ذکر است که پروسه ثبت نام و راجستریشن محصلان  الی تاریخ ۱۵ حوت سال ۱۳۹۸ تمدید گردیده و متقاضیانیکه سند لیسانس داشته باشند می توانند فورم اخذ نمایند.

اسناد مورد ضرورت:

  • اصل تذکره تابعیت
  • اصل ترانسکریپت نمرات دوره لیسانس با اوسط حداقل ۶۵٪ نمرات تایید شده وزارت تحصیلات عالی.
  • اصل دیپلوم دوره لیسانس تایید وزارت تحصیلات عالی.
  • ۱۰ قطعه عکس ۴×۳ با زمینه سفید
  • دو ورق تائید نامه (ریفرینس لیتر) از اشخاص اکادمیک

طبق پورتوکول (۱۱) مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ کمیته فوق لیسانس، دیپارتمنت های پشتو و انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه ودیپارتمنت های آلمانی، عربی ، پشتو و انگلیسی پوهنحی ادبیات هم خوانی و مطابقت دارد.

فارغان دیپارتمنت های زبان وادبیات فارسی دری پوهنتون های دولتی وموسسات تحصیلات عالی خصوصی و فارغان دیپارتمنت های دری و پشتو پوهنحی های تعلیم و تربیه، فارغان دیپارتمنت های زبان و ادبیات دری ، انگلیسی،‌پشتوو عربی پوهنحی های ادبیات و علوم بشری میتوانند فورم ثبت نام اخذ نمایند.

قابل ذکر است زمان اخذ امتحان (زبان خارجی) به تاریخ ۲۵ /۱۲/۱۳۹۸ خواهد بود و امتحان کانکور اختصاصی شمولیت به این برنامه ماستری بعداٌ از طریق صفحات انترنیتی و ویب سایت پوهنتون هرات به اطلاع متقاضیان رسانیده می شود.

شماره تماس جهت معلومات (0798591970-0729889206-0402226769)

ایمیل آدرس: ahmadghanikh@gmail.com

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements