اطلاعیه

nasir_admin
sdvsdvsdngy

پوهنتون شیخ زاید (خوست)
(موضوع: فراخوان مقالات علمی- تحقیقی برای کنفرانس علمی پوهنتون شیخ زاید)
    قراراست پوهنتون شیخ زاید کنفرانس علمی وتحقیقی را درپوهنتون خویش به ماه جدی سال ۱۴۰۱ برګزارنمایند.
    بناْ ازتمام محقیقین، نوسینده گان، استادان و محصلین دعوت به عمل می آید تا مقالات علمی خویش را جهت ارایه درګنفرانس فوق الذکر الی تاریخ ۲۴/۹/۱۴۰۱ به نشانی ( szunashrat@gmail.com ( یا به شماره 0774792448  تماس وارسال نمایند.

Documents

پوهنتون شیخ زاید

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements