اعلان بست کادری علمی پوهنتون ننگرهار !

eshaq_admin
Tue, Mar 14 2023 10:59 AM
rgfdgfdgdf

Closing Date

پوهنتون ننگرهار برای بار اول درسال ۱۴۴۴ هـ ق به سویه دوکتور و ماستر به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی پالیسی و اداره عامه: 
ډيپارټمنټ پالیسی عامه (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۲۲/۸/۱۴۴۴ الی  ۲۲/۹/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.