به ابتکار انجنیر احمد ضیاء جبارخیل رئیس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی و انجنیر سید زمان سعادات یک پایه فلتر تصفیه هوا آلوده تهیه و طی محفلی معرفی گردید

eshaq_admin
Tue, Mar 14 2023 3:39 PM
Hdgggg

محفلی که به این مناسبت در پوهنتون کابل دایر گردید، معینان علمی، مالی و اداری و امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، شماری از نمایندگان ادارات مختلف و رسانه های کشور شرکت نموده بودند. 

در آغاز محفل پوهندوی محمد داود شیرزاد رئیس پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل، در رابطه چالش های فرا راه محیط زیست معلومات همه جانبه ارایه نمود.

سپس انجنیر احمد ضیاء جبارخیل رئیس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی در رابطه به فلتر یاد شده معلومات داده گفت: « فلتر یاد شده مانند کمپیوتر اولیه بسیار ساده ساخته شده است، ولی اگر حمایت مسئولان وجود داشته باشد ما قادر خواهیم بود که مطابق خواست های زمان خود را عیار سازیم.»

وی همچنان از مسئولان خواست که از فعالیت های جوانان مبتکر حمایت و زمینه رشد آنان را مساعد نمایند.

همچنان در این محفل انجنیر سید زمان سعادات طراح و تهیه کننده فلتر یاد شده صحبت نموده گفت که فلتر یاد شده با حجم دو متر مکعب ساخته شده که در یک ثانیه با مصرف یک کیلو وات برق می تواند چهار متر معکب هوا را فلتر نماید.

نامبرده اضافه نموده گفت که فلتر متذکره به مصرف سه صد هزار افغانی ساخته شده است. به گفته انجنیر یاد شده وی در قسمت ساخت وسایل دیگر الکترونیکی  نیز طرح های روی دست دارد که یکی پی دیگر تهیه خواهد شد.

Latest news

Tue, Feb 14 2023 4:30 AM
Background image

Acting Minister of Higher Education met with the Head of Doctors without Borders (MSF) in his office.

The Acting Minister of Higher Education Shiekh ul Hadith Mawlawi Nida Mohammad Nadeem Sahib, the directors of Maiwand Teaching Hospital and the project of doctors without borders. . .

Mon, Jan 09 2023 6:49 AM
Background image

Country’s first phase of the revision and development of the curriculum of the Faculty of Journalism of the educational foundations has started.

In the opening ceremony of the cluster, Acting Minister of Higher Education Sheikh Al Hadith Mawlavi Neda Mohammad Nadeem Sahib said that the media is the power, along with other forces. . .

BACK TO NEWS