بست های کادری علمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

baqir_hiadari
Mon, Jan 13 2020 5:27 AM

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
5 + 8 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

 انستیتوت تکنالوژی و مخابراتی  در سال ۱۳۹۸برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر در رشته ارتباطات پستی باشند، به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

  بست (۴)  دیپارتمنت: ارتباطات پستی             (۳) بست.

  متقاضیان از تاريخ ۲۲ جدی ۱۳۹۸  الی  ۷ دلو ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی واقع یکه توت مراجعه و فورم درخواست شمولیت در کادر علمی خویش را با اصل ترانسکرپت نمرات دوره لیسانس و ماستری، دیپلوم دوره لیسانس و سند فراغت دوره ماستری، در صورت که در کدام اداره دولتی خدمت کرده باشند فورم دفتر سوانح ( CV )و کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی و کاپی تذکره تابعیت به مدیریت استادان انستیتوت بسپارند.