تفاهمنامه همکاری های علمی و اکادمیک میان پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل و پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهار به امضاء رسید

eshaq_admin
Sat, Sep 16 2023 7:44 AM
rdd

این تفاهمنامه شامل  همکاری ها در بخش برنامه ماستری پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهار، موضوعات تحقیقی، تدریسی، تبادل استادان، تدویر سمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس های مشترک میان دو نهاد یاد شده می باشد.
در مراسم امضاء تفاهمنامه یاد شده دکتور اسامه عزیز رئیس پوهنتون کابل، طی صحبت های شان در مورد اهمیت موضوع صحبت نموده، برعملی شدن مواد تفاهمنامه تاکید ورزید.
سپس مولوی اکرم شاه عاصم، رئیس پوهنتون کندهار ضمن ارایه معلومات در مورد فعالیت های پوهنتون کندهار، از تطبیق این تفاهمنامه اطمینان داده، آنرا برای پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهار در مسایل علمی یک دستآورد مهم خواند.
همچنان در این مراسم شیخ ابو معید ابوالجراد، رئیس پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل و مولوی حزب الله کندهاری، رئیس پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهار؛ تفاهمنامه متذکره را یک تفاهمنامه جامع و غنی عنوان کردند. به گفته آنان در این تفاهمنامه مسایل مهم و اساسی گنجانید شده که می تواند برای هر دو نهاد تحصیلی مفید واقع گردد.
قابل ذکر است که در این مراسم روی توسعه این همکاری ها و امضاء تفاهمنامه های مشابه به سطح سایر پوهنځی ها تاکید شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements

Latest news

Sun, Mar 31 2024 10:42 AM
Background image

The Deputy Minister for Finance and Administration of the Ministry of Higher Education has met Dr. Mohammad Tahoun, World Health Emergency Team leader.


In a meeting, the Deputy Minister for Finance and Administration, Mawlavi Mohammad Hamid Haseeb, the Chancellor of Kabul Medical University and the Chief Executive Officer of Ali-Abad. . .

BACK TO NEWS