اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Azizorayakhel.admin
ش

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانده می شود،{ وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد{ تهیه و تدارک 32 قلم مواد اعاشوی لیلیه نسوان پوهنتون بلخ، برای سال مالی 1399} دارای شماره تشخیصیه NPA/MoHE/99/G-4851/NCB-Rebid را به شرکت تجارتی و لوژستیکی کوهدامن کوهسار لمتد، دارنده جواز فعالیت شماره { 17288-0101 } به قیمت حداقل مبلغ {28,891,747.50) بیست و هشت میلیون و هشتصد و نود یک هزارو هفت صدو چهل و هفت اعشاریه پنجاه افغانی و قیمت حد اکثر مبلغ ( 31,780,924.00) سی و یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار و نه صد و بیست و چهار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به{ریاست تسهیلات تدارکاتی }واقع{اداره تدارکات ملی اداره امور ریاست جمهوری، پشتونستان وات کابل افغانستان }وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۴:۳۸ کابل
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد ‍‍پروژه برنامه انکشاف تحصیلات عالی

Contract Award Notice

 

Client: Ministry of Higher Education

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۶ - ۷:۲۸ ننگرهار
Background image

پروژه تهیه و تدارک 33 قلم مواد اعاشوی لیلیه های پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1399

شماره دعوت به داوطلبی: NPA/MoHE/99/G-7135/NCB        

اداره تدارکات ملی (NPA) به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۴۹
Background image

پروژه تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی شفاخانه هاي تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل

شماره دعوت به داوطلبی: NPA/MOHE/99/G-6249/NCB

اداره تدارکات ملی {NPA} به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و . . .

Back to tenders