اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

ameen_admin
fdgdfgdfd


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری پوهنحی های( ساینس هرات ، تعلیم و تربیه هرات ، تعلیم و تربیه فراه و تعلیم وتربیه نیمروز ) شامل چهار لات، لات سوم و چهارم ( تعلیم و تربیه فراه و تعلیم و تربیه نیمروز)   تحت شماره داوطلبی (MOHE/1402/NCB/G-75) را  با شرکت محترم خدمات لوژستیکی حضرت زاده دارنده جواز شماره (73455) آدرس چهار راهی دهبوری ، مرکز کابل ، کابل ، لات سوم تعلیم و تربیه فراه به قیمت مجموعی مبلغ (5029240) پنج میلیون بیست نه هزارو دوصدو چهل افغانی و لات چهارم تعلیم و تربیه نیمروز به قیمت مجموعی ( 3713657.46 ) سه میلیون هفت لک سیزده هزارو ششصدو پنجاه و هفت اعشاریه چهل و شش افغانی که قیمت مجموعی لات سوم و چهارم به قیمت مجموعی ( 8742897.46 )هشت میلیون هفتصد و چهل دو هزارو هشتصدو نود و هفت اعشاریه چهل و شش افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۷:۲۴
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی برای کنفرانس روم . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۶:۴۷
Background image

به اعلان سپردن یک باب کانتین جامعه عبدالله بن مسعود (رض)


وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد یک باب کانتین جامعه عبدالله بن مسعود (رض) به مساحت ۱۳۰ متر مربع مربوط خویش را به شکل آفر سربسته به اعلان داوطلبی بسپارد.
اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۶:۴۶
Background image

اعلان تدارکاتی !


 پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطللبی پروژه )۴( قلم البسه باب مورد ضرورت محصلان لیلیه برای سال ۱۴۰۳ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را . . .

بازگشت به اطلاعیه ها