اطلاعیه تمدید بورس تحصیلی پوهنتون الازهر مصر در مقطع لیسانس

Azizorayakhel.admin

Due

-

پوهنتون الازهر شریف از اعطای100 سیت بورس های تحصیلی در مقطع لیسانس برای سال 2020-2021 خبر داده است 90 فیصد آن در رشته های ادبیات و علوم دینی با سهمگیری مساویانه به خانم ها و آقایان در رشته های ذیل اعلام میدارد:  رشته های  شرعیات و قانون،  اصول دین، دعوت اسلامی، زبان و ترجمه، مطبوعات، زبان عربی و 10 فیصد در رشته های علمی با داشتن شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب با سهمگیری مساویانه به خانم ها و آقایان در رشته های ذیل اعلام میدارد؛

 رشته های  تجارت، رشته زراعت،  رشته علوم ساینسی، رشته تربیت بدنی

شرایط برای کاندیدی :

1. مهارت کافی تحریر و تقریر گفتاری و نوشتاری در زبان عربی داشته باشند

2. سال فراغت کاندیدان پاینتر از 2018 یا 1397 نبوده و فیصدی نمرات کاندیدان بالاتر از 70 فیصد باشد

3.   وابسته و متمایل به احزاب سیاسی نباشند

4.  از یک خانواده صرف یکتن کاندید شده میتواند

 5. دارای صحت کامل بوده و مبتلا به امراض ساری نباشد

6. شخص کاندید و فامیل شان مشکلات امنیتی نداشته باشد

اسناد مورد نیاز؛ شهادتنامه مکتب، تذکره تابعیت، پاسپورت الکترونیکی، تکمیل فورم درخواستی کشور بورس دهنده که ضم اطلاعیه قابل دسترس است.

امتحان از زبان عربی، قرآن شریف و شرعیات به ساعت 10:30 قبل از ظهر در روز های دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه، که مطابق به تاریخ 31 آگست 2 و 1 سپتامبر 2020 مطابق ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ سنبله ۱۳۹۹ در سفارت مصر مقیم کابل اخذ می گردد.

بناً آنعده از علاقمندان که خواهان ثبت نام در بورسیه مذکور را داشته باشند جهت اخذ فورمه های مورد نیاز میتوانند به غرفه شماره ۲۱ پذیرش عمومی وزارت تحصیلات عالی مراجعه و قبل از تاریخ 27 اگست 2020 مطابق به ۲۰ سنبله ۱۳۹۹ اسناد خویش را تکمیل و بدسترس این وزارت قرار دهند.)

برای دریافت فورم بالای لینک ذیل کلیک نمایید.

فورم

آخرین بورسیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱ - ۱۰:۴۲
Background image

اطلاعیه مجدد بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور کویت

کشور کویت از اعطای  چهار سیت بورسیه های تحصیلی در مقطع لیسانس به این وزارت خبر داده است که موضوع به مقام محترم وزارت ارائه و در  بخشی از آن چنین هدایت فرمودند:

"بورسیه اختصاص یافته از . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۹:۳۶
Background image

اطلاعیه تمدید بورس تحصیلی پوهنتون الازهر مصر در مقاطع ماستری و دوکتورا

سفارت جمهوری عربی مصر در کابل از اعطای 100 سیت بورسیه های تحصیلی در مقاطع ماستری و دوکتورا در پوهنتون الازهر   مصر برای سال 2020 2021 خبر داده است، که (90) نود فیصد در بخش های ادبیات . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تمدید بورس تحصیلی پوهنتون الازهر مصر در مقطع لیسانس

پوهنتون الازهر شریف از اعطای100 سیت بورس های تحصیلی در مقطع لیسانس برای سال 2020-2021 خبر داده است 90 فیصد آن در رشته های ادبیات و علوم دینی با سهمگیری مساویانه به خانم ها و آقایان در . . .