اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

Azizorayakhel.admin
a

Publish Date

Closing Date

موضوع: تهیه و تدارک دو نوع گاز طبی( آکسیجن و کاربن دای اکساید) مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل  ابوعلی ابن سینا.

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک دو نوع گاز طبی (آکسیجن و کاربن دای اکساید) مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا مورد ضرورت سال ۱۴۰۰ آن اشتراک نموده. و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشراعلان الی (۲۱) روز تقویمی از مدیریت قرارداد های پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا در اوقات رسمی بدست آورده. شرطنامه متذکره را مطالعه و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده. و جلسه آفر گشایی به روز تعیین شده مندرج شرطنامه  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون طبی کابل ابوعلی ابن سینا برگزار می گردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۶:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

موضوع: اطلاع عقد قرارداد (50) هزار کیلوگاز مایع ریاست پوهنتون علوم طبی کابل  ابوعلی ابن سینا.

  بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رساینده . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۶:۳۲ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی (پی دی سی) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4) لات }لات سوم (انستو، غزنی، انجنیری غزنی، هلمند، نیمروز و وردک)}

شماره دعوت به داوطلبی:

MOHE/98/NCB/G . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۴:۳۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (۵۶۷۱۲) کیلوگرام گاز مایع جهت تسخین شعبات اداری و تدریسی در ایام فصل زمستان و پخت و پز مواد . . .

Back to tenders