اعلان دعوت به داوطلبی

Anonymous (not verified)
gg

Publish Date

Closing Date

 

عنوان پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر ها، ماشین فوتوکاپی وتجهیزات ماشین شارپ(یا معادل آن) برای شعبات مرکز وزارت و اداره ملی امتحانات

شماره دعوت به داوطللبی: MOHE/99/NCB/G-008

  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر ها، ماشین فوتوکاپی و تجهیزات ماشین شارپ(یا معادل آن) برای شعبات مرکز وزارت واداره ملی امتحانات  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط به طور رایگان درحافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی مدت 2۲ روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (۵۳۰۰۰۰ )پنجصدو سی هزار افغانی می باشد. جلسه آفرگشایی در ریاست تهیه و  تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.

نوت:همچنان دواطلبان میتوانند سافت شرطنامه را از سایت اداره محترم تدارکات ملی طور رایگان داتلود نمایند. (http://www.npa.gov.af)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۸:۳۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع : اطلاع عقد قرارداد پروژه مواد اعاشوی(حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۶:۴۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع : اطلاع عقد قراردادپروژه مواد اعاشوی(یک قلم گوشت گوسفند)مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۵:۵۴ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان  واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه توسعه شبکه داخلی و تطبیق دایزاین خدمات سرورروم مرکز وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط . . .

Back to tenders