اعلان کاریابی یک بست رتبه سوم آمریت امور ورزشی پوهنتون پولی تخنیک کابل

safiullah_user
Tue, Jun 16 2020 9:05 AM
لل

Publish Date

Closing Date

افراد و اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست اعلان شده را از تاریخ نشر اعلان برای مدت (۱۰)روز کاری از طریق ویب سایت mohe.gov.af بدست آورده بعد ازخانه پری، قبل از ختم اعلان به ایمیل آدرس rec.hr.mohe@gmail.com   ارسال نمایند،  در صورت ضرورت به شماره (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲ ) تماس حاصل نمایند.

نوت: فورم های درخواستی به شکل حضوری (هارد) پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف و شرایط بست

برای دیدن  وظایف دیګر را فشاردهید!

فورم کاریابی وزارت تحصیلات عالی