بست کادر علمی پوهنتون کابل

Azizorayakhel.admin
Tue, Jul 28 2020 11:55 AM
ض

Publish Date

Closing Date

Location کابل

پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۹ برای بار اول  در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به  کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: ژورنالیزم

دیپارتمنت: ژورنالیزم                          یک بست 

متقاضيان از تاريخ ۶ اسد ۱۳۹۹ الی ۵ سنبله ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.