اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

Akmal_admin
(MOHE/KPU/088/NCB

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدین وسیله به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود که ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرارداد مقدار (56712) کیلو گرام گازمایع مورد ضرورت محصلین لیلیه و تسخین شعبات اداری و تدریسی برای سال مالی 1400 تحت شماره داوطلبی (MOHE/KPU/088/NCB به شرکت تجارتی عبیدالله انصار لمیتد دارنده جواز (15537-0101) آدرس سرک سوم تایمنی مرکز کابل افغانستان را به قیمت مجموعی (3686280) سه میلیون و شش صدو هشتادو شش هزارو دوصدو هشتاد افغانی از بودجه عادی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد میتوانند  اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین  ناحیه پنجم کابل افغانستان ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Tue, Dec 08 2020 7:34 AM Kabul
Background image

Announcement of Invitation to Bid

Title: Project of Provision and Procurement 40 Units Printer Cartridges and Photo Copies Machines for Central Offices of Ministry for the Financial Year of 1400 Persian Calendar.  

Req . . .

Mon, Sep 28 2020 4:52 AM
Background image

CONTRACT AWARD NOTICE

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy Services for the Third . . .

Back to tenders