بست های کادری علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

baqir_hiadari
Mon, Dec 02 2019 8:26 AM
بست کادری

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
5 + 1 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی  در سال 1398 برای بارسوم  در رشته هــای ذيل به سويه  لیسانس  در رشته تربیت بدنی عمومی باشد به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دیپارتمنت:   سپورت های اجتماعی   یک بست    

 دیپارتمنت:   سپورت های انفرادی    یک بست    

متقاضيان ازتاريخ    11 /قوس/ 1398 الی  25  / قوس 1398 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.