بست های کادری علمی پوهنتون کابل

baqir_hiadari
Tue, Dec 03 2019 11:11 AM
بست کادری

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
12 + 3 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون کابل درسال ۱۳۹۸ برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه، داکتر و ماستر  به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: بیولوژی

دیپارتمنت:  زولوژی                            یک بست

دیپارتمنت:  نباتات                               یک بست

متقاضيان ازتاريخ ۱۱ قوس ۱۳۹۸الی ۲۵ قوس  ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.