You are here

دست آورد های وزارت تحصیلات عالی

این دست آورد ها باعث تغییر مثبت در زندگی مردم به خصوص محصلان و استادان گردیده و نوید بخش پاسخگویی به نیاز های علمی و تخصصی جامعه است.

PDF icon Download (4.8 MB)
نوع سند
زبان
دری
نشریه
11 میزان, 1397