You are here

اخبار

پوهنتون علوم طبی کابل گواهی نامه اعتبار اکادمیک را بدست آورد

14 Oct, 2018

پوهنتون علوم طبی کابل از ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، گواهی نامه اعتبار اکادمیک دریافت کرد.

وزیر تحصیلات عالی دو ساختمان جدید را در پوهنتون پروان افتتاح کرد

14 Oct, 2018

وزیر تحصیلات عالی ضمن افتتاح دو ساختمان تدریسی و گذاشتن سنگ تهداب یک عمارت دیگر در پوهنتون پروان، با والی آن ولایت، هییت رهبری، استادان و محصلان پوهنتون پروان دیدار نمود.

35 تن از داکتران، اسناد دوره اکمال تخصص شان را بدست آوردند

10 Oct, 2018

 35 تن از داکتران، اسناد فراغت شان را از دورۀ اکمال تخصص از شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل، بدست آوردند.

2500 تن محصلان پوهنتون تخار از یک برنامه آموزشی سند فراغت شان را بدست آوردند

10 Oct, 2018

بیش از دو هزارو پنج صد تن از محصلان پوهنتون تخار پس از فراگیری یک برنامه آموزشی کوتاه مدت، سند فراغت شان را به دست آوردند.

ورکشاپ آگاهی دهی و مشورتی در مورد نظارت جامعه مدنی از فعالیت تعلیمی و تحصیلی دایر گردید

10 Oct, 2018

دولتداری باز نه تنها شفافیت و حسابدهی را در داخل کشور میان جامعه مدنی و حکومت به وجود می آورد، بلکه اعتبار و مشروعیت دولت را در سطح بین المللی بالا می برد.

برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی کشور تدویر یافت

08 Oct, 2018

"نصاب تحصیلی پوهنتون های کشور را افغانی و به اساس نیازمندی های جامعه و بازار کار می س

دیپارتمنت مدیریت تجارت زراعتی پوهنتون کندهار افتتاح گردید

07 Oct, 2018

معین علمی وزارت تحصیلات عالی ضمن افتتاح دیپارتمنت مدیریت تجارت زراعتی در پوهنتون کندهار، اسناد فراغت دور اول محصلان دیپا

نشستی درمورد مقرره پرداخت فیس برنامه های تحصیلی شبانه دایر گردید

07 Oct, 2018

وزیر تحصیلات عالی، امروز در نشستی با نمایندگان محصلان بخش شبانه پوهنتون کابل، مقرره پرداخت فیس برنامه های تحصیلی شبانه پوهنتون هارا به آنان توضیح و تفهيم نمود.

معین مالی واداری از پوهنتون بلخ دیدن کرد

06 Oct, 2018

معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت بلخ از بخش های مختلف پوهنتون بلخ دیدن نمود ودریک نشست با منسوبین ومحصلان، مشکلات وپیشنهادات آنان را استماع کرد.

نخستین جلسه کمیته بودجه سازی پاسخگو به اساس جندر دایر شد

06 Oct, 2018

اولین جلسه رسمی کمیته بودجه سازی پاسخگو به اساس جندر در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

Pages