You are here

معین علمی با سفیر اندونیزیا مقیم کابل دیدار کرد

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در دیداری با سفیر اندونیزیا مقیم کابل خواهان بورسیه های تحصیلی برای استادان و محصلان پوهنحی های شرعیات و سایر همکاری های اکادمیک میان دو کشور گردید.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی در حالیکه داکتر الهام شاهین رئیس ارتباط خارجه و امور فرهنگی وزارت تحصیلات عالی نیز حاضر بود، روی روابط نیک میان دو کشور صحبت نموده از کمک های دولت و مردم اندونیزیا در بخش تحصیلات عالی افغانستان قدردانی نمود.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی با اشاره به اینکه در طول یک دهه گذشته توجه به پوهنحی های شرعیات نسبتاً کمتر بوده است، از سفیر اندونیزیا خواست تا در تهیه سکالرشیپ ها برای استادان رشته شرعیات جهت ارتقای ظرفیت علمی وتبادل تجارب آنان همکاری نماید.
پوهنمل بالاکرزی در رابطه به سفر اخیر اش به اندونیزیا که از تاریخ 22 الی 29 جون سال جاری صورت پذیرفت، معلومات داده اظهار داشت که قرار بود در این سفر دو تفاهنامه همکاری با وزارت تحقیق، تکنالوژی و تحصیلات عالی و وزارت امور دینی اندونیزیا امضا می شد اما بنابر معاذیری یکی از این تفاهمنامه ها از امضا بازماند.
وی افزود که تفاهمنامه متذکره باید با دعوت هییت اندونیزیا به افغانستان و یا سفر هیات افغانی به کشور اندونیزیا و یا به صورت غیر حضوری امضا گردد.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی بر همکاری اداره تضمین کیفیت در جاگارتا نیز اشاره نموده بر تامین روابط میان ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و اداره یاد شده تاکید ورزید.
در مقابل داکتر عارف رحمان سفیر کشور اندونیزیا مقیم کابل بر روابط نیک هر دو کشور و حسن نیت کشور متبوعش برای رشد و انکشاف افغانستان به ویژه در بخش تحصیلات عالی اظهار داشت که خواست های مطرح شده را با مقامات مربوطه در کشور اندونیزیا ارائه نموده و در تطبیق آن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.