You are here

اخبار

وزیر تحصیلات عالی در دیدار با کارمندان اناث نظریات آنها را استماع کرد

19 Nov, 2018

وزیر تحصیلات عالی طی نشستی با کارمندان و کارگران اناث وزارت تحصیلات عالی، نظریات، خواست ها و مشکلات آنان را استماع و در رابطه به بهبود فضای کاری و ایجاد زمینه های بهتر رشد آنان صحبت نمود.

از 132 تن محصلان اناث شایسته که از طریق پروژه پروموت به نهاد های تحصیلات عالی معرفی شده اند، تقدیر بعمل آمد

19 Nov, 2018

ز 132 تن محصلان اناث شایسته که از طریق پروژه پروموت به نهاد های تحصیلات عالی معرفی شده اند، امروز طی محفلی در وزارت تحصیلات عالی تقدیر بعمل آمد.

سیستم معلو ماتی مدیریت منابع بشری افتتاح شد

18 Nov, 2018

 سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری(HRMIS) در وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

گزارشات دوره تحصیل 48 تن از فارغان دوره ماستری کشور جاپان ارایه شد

18 Nov, 2018

گزارشات دوره تحصیل و آموزش های عملی 48 تن از فارغان رشته های مختلف دوره ماستری از کشور جاپان امروز در حضور داشت وزیر تحص

مرکز آموزشی انرژی قابل تجدید در پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل افتتاح شد

17 Nov, 2018

وزیر تحصیلات عالی مرکز آموزشی انرژی قابل تجدید را در پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل افتتاح نمود.

معین مالی واداری از بخش های مختلف پوهنتون بامیان دیدن کرد

17 Nov, 2018

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طی سفر به ولایت بامیان از بخش های مختلف پوهنتون دیدن نموده و در یک نشست جداگانه با روسای پوهنحی ها، کارمندان اداری و محصلان آن پوهنتون ، مشکلات و پشنهادات شان

سنگ تهداب دو بلاک لیلیه ذکور پوهنتون بامیان گذاشته شد

17 Nov, 2018

سنگ تهداب دو بلاک لیلیه ذکور پوهنتون بامیان توسط وزیر اقتصاد، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و سفیر هندوستان مقیم کابل گذاشته شد.

کلید های 25 عراده موتر های بس اهدا شده از سوی کشور ازبکستان ، به وزیر تحصیلات عالی تسلیم داده شد

13 Nov, 2018

کمک موتر های متذکره به اساس امضای 20 سند همکاری در بخش های مختلف از جمله تحصیلات عالی می باشد که در دسامبر 2017 میلادی میان رووسای جمهور هر دو کشور به امضا رسید. 

برنامه ی ملی بازنگری وانکشاف نصاب های تحصیلی پوهنحی شرعیات پوهنتون های کشور گشایش یافت

13 Nov, 2018

وزارت تحصیلات عالی امروز درحضور داشت اعضای کمیسیون ملی نصاب، استادان ورووسای پوهنحی های شرعیات، برنامه ملی بازنگری رشته های شرعیات درپوهنتون های افغانستان را عملا افتتاح کرد. 

وزیر تحصیلات عالی با سفیر کشور ترکمنستان در دفتر کارش دیدار نمود

13 Nov, 2018

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی با اویزوف خواجه سفر گیدویچ سفیر ترکمنستان در کابل دیدار نموده، بر تداوم همکاری های بیشتر میان دو کشور تأکید ورزید.

Pages