You are here

اخبار

سرپرست وزارت تحصیلات عالی با هیئت بنیاد معارف ترکیه ملاقات نمود

23 Oct, 2019

این ملاقات که در دفتر کاری پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحص

ورکشاپ بازنگری برنامه های علمی در شهر دهلی دایر شد

22 Oct, 2019

به منظور اطمینان از کیفیت برنامه های علمی روند "بازنگری برنامه های علمی" به شکل م

دور دوم بازنگری نصاب رشته های انجنیری پوهنتون ها افتتاح شد

20 Oct, 2019

دور دوم بازنگری نصاب رشته های انجنیری پوهنتون های کشور امروز با سخنرانی سرپرست وز

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در جریان سفر کاری به ولایت هرات 8 نهاد تحصیلات عالی خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد

18 Oct, 2019

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در جریان سفر کاری به ولایت هرات 8 نهاد تحصیلات عالی خصوصی را در آن ولایت مورد ارزیابی قرار داده بر بلند بردن کیفیت و تطبیق قوانین در آن نهاد ها تاکید ورزید.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سفری کاری به ولایت هرات با والی آن ولایت و هیئت رهبری پوهنتون هرات دیدار نمود

18 Oct, 2019

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سفری کاری به ولایت هرات با والی آن ولایت و هیئت رهبری پوهنتون هرات دیدار نموده روی تقویت و انکشاف تحصیلات عالی در آن ولایت صحبت کردند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی با نماینده سازمان صحی جهان دیدار نمود

18 Oct, 2019

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این دیدار پیرامون بهبود وضعیت صحی شفاخانه ها، اعمار شفاخانه های کادری، اکمال ادویه جات ضروری و ایجاد کورس های آموزشی و تخصصی در

جلسه کمیته موظف در مورد مقرره نهاد های تحصیلات عالی خصوصی دایر گردید

15 Oct, 2019

جلسه کمیته موظف در مورد بحث روی مقرره نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و میکانیزم اخذ

کمیته ملی قوانین طرح مقررۀ آموزش دورۀ لیسانس را مورد تایید قرار داد

14 Oct, 2019

جلسه کمیته ملی قوانین که تحت ریاست قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دایر

Pages