You are here

دعوت رسانه ها و خبرنگاران جهت پوشش ابتکار جدید وزارت تحصیلات عالی.

23 جدی, 1396

وزارت تحصیلات عالی ابتکار تازۀ روی دست گرفته است، تا از طریق ادغام شیوه های مدرن آموزشی به مدرن سازی تحصیلات عالی در افغانستان بپردازد. این وزارت در نظر دارد تا برنامه ایدیکس edx را در چارچوب تحصیلات عالی افغانستان تطبیق نماید و قدم ابتدایی را بخاطر ایجاد و راه اندازی کورس های آنلاین در پوهنتون های دولتی افغانستان بردارد.
سایت edx یک آموزشگاه بزرگ مجازی و آنلاین است که توسط دو دانشگاه بزرگ و مطرح جهانی"هاروارد" و "ام آی تی" برای گسترش دانش بشری د رکل جهان با شعار "آینده تحصیلات آنلاین، برای همه، همه جا و در همه وقت" در سال 2012 پایه گذاری گردید.

به این منظور قرار است ورکشاپ سه روزه جهت استفاده موثر از سایت ایدیکس به اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی، هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی و تعدادی از روسا و استادان پوهنتون ها در هوتل انترکانتیننتال دایر گردد
زمان: یک شنبه 24 جدی ساعت 9:30
مکان: هوتل انترکانتیننتال سالون پامیر
از خبرنگاران گرامی دعوت به عمل می آید تا جهت شرکت و پوشش خبری این برنامه تشریف آورده ممنون سازند.