You are here

متن کامل بیانیه پوهنمل دکتور نجیب الله خاجه عمری وزیر تحصیلات عالی در محفل تقدیر از 132 تن اناث از برنامه پروموت بنیاد آسیا

تاریخ
28 عقرب, 1397
زمان
06:30 ق.ظ28 e افغانستان | کابل
نوع رویداد:
کنفرانس
موقعیت
توضیحات

اجازه دهید نخست از همه سلام و تمنیات نیک خود و هییت رهبری  وزارت تحصیلات عالی را خدمت شما دست اندرکاران برنامه پروموت، محصلان عزیز، خانم ها و آقایان تقدیم نمایم.

خوشحالم که امروز در برنامه ی حضور دارم که هدف آن تقدیر از 132 دختر پر تلاش و با استعداد  است. این دختران توانسته اند از فرصتی که برنامه پروموت بنیاد آسیا برای آنان فراهم نموده است استفاده موثر نموده و موجب افتخار همه ما به ویژه خانواده تحصیلات عالی کشور گردیدند.

حاضرین گرامی!

وزارت تحصیلات عالی در حالیکه مرجع آمال و آرزو های مردم کشور برای رسیدن به یک افغانستان مرفه و متکی به خود است، اهداف و مسوولیت های را پیشرو دارد. این وزارت در راستای تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور انکشاف و فراهم آوری دستیابی منصفانه و رقابتی به تحصیلات عالی با کیفیت، مطابق به نیاز های بازار کار، تربیه کادر های ورزیده، متخصص و وطندوست نقش مهمی را به عهده دارد.

روی همین اصل وزارت تحصیلات عالی تلاش نموده است تا زمینه های بیشتر تحصیل را برای قشر اناث کشور فراهم نموده و فرصت ها را برای آنان گسترش دهد.

وزارت تحصیلات عالی در یک اقدام بی پیشینه با در نظر داشت تبعیض مثبت 6850 سیت را در امتحان کانکور سال 1397 به قشر اناث اختصاص داد و قرار است این رقم در سال های آینده بیشتر گردد.

حاضرین محترم!

در این جای شک نیست که تعلیم و تربیه کلید تحقق قابلیت ها و ظرفیت های انسانی زنان بوده و اساس لازمه مشارکت و رهبری موثر و برخورداری آن ها، از حقوق شهروندی شان است.

سرمایه گذاری برای زنان در بخش تحصیل برای رسیدن به اهداف پیشرفت، تامین صلح و ثبات و یک جامعه قانونمند و مترقی نهایت مهم بوده و خوشبختانه این سرمایه گذاری در برهه مهم تاریخ کشور فراهم گردیده است.

پروژه پروموت نیز در همین راستا توانسته است فرصت های مناسبی را برای زنان و دختران فراهم سازد تا آنان توانایی های لازم را در سطح رهبری حاصل نموده و به حیث عاملان تغییر در مناطق شان مبدل گردند.

بدین اساس وزارت تحصیلات عالی تفاهم نامه ی را با اداره محترم آسیا فوندیشن امضا نمود که به اساس آن زمینه تحصیل برای 720 دانش آموز در بخش لیسانس و 120 تن دیگر در مقطع ماستری فراهم گردید.

تطبیق این تفاهم نامه باعث شد تا صد ها دختر که بنابر عدم راه یابی به نهاد های تحصیلات عالی از طریق امتحان کانکور و یا بنابر ضعف توانایی مالی خانواده های شان از تحصیل بازمانده بودند، تحصیلات شان را ادامه دهند.

تحصیل علم و دانش توسط بانوان باعث گردیده تا آنان از نور دانش و هنر بهره مند گردیده و منحیث موجود فعال و آگاه نه تنها برای خانواده شان خدمات ارزنده و ماندگاری را انجام دهند؛ بلکه باعث رونق و رشد جامعه گردیده و همراه با مردان در آبادی و شگوفایی کشور شان سهم ارزنده گیرند.

محفل امروزی نیز بخشی از دست آورد های این پروژه و امضای تفاهم نامه میان وزارت تحصیلات عالی و بنیاد آسیا می باشد که جا دارد برای همه شما تبریک عرض نمایم.

امیدوارم با تقویت برنامه پروموت در یک هماهنگی بتوانیم زمینه های بهتر تحصیل را برای قشر اناث کشور خویش فراهم ساخته و توانمندی های آنان را برای اعاده حقوق  حقه شان از مسیر آموزش علم و دانش ارتقا بخشیم.

یک بار دیگر موفقیت همه شما دست اندرکاران برنامه پروموت و محصلان گرامی شامل این برنامه را برای تان تبریک گفته از خداوند بهروزی و کامیابی های بیشتر برای تان آرزو دارم.

و من الله توفیق