اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_ 01      

اعلان مجدد پروژه تهیه و تدارک مجموعآ ( 6) لات، لات اول به تعداد( 117 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی کیمیا، لات دوم به تعداد ( 68 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی بیولوژی، لات سوم به تعداد ( 28) قلم مواد وسـایل و تجهیزات لابراتواری پوهنځی فزیک، لات چهارم به تعداد (  15 ) قلم وسایل و تجهیزات پوهنځی ریاضی، لات پنجم به تعداد (  26 )  قلم تجهیزات پوهنځی ژورنالیزم ولات ششم بتعداد ( 34 ) قلم مواد وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی زراعت بابت سال مالی 1400پوهنتون کابل:

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی از تمـام واجدین شرایط دعوت می نماید، تا در پروســـه داوطـلبی تهـیه و تدارک ( 6) لات مواد، وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی های فــــوق الذکر بابت سـال مالی 1400پوهنتون کابل دارای نمبر تشخیصیه MOHE/KU-99/G-05/NCB/1L…..6L اشتراک نموده، نقل چـاپ شده شـرطنامه و آفر مربوط را در حافظهء فلـش دسک خویـش از مدیریـت قرارداد هــــای آمریت تهیه و تدارکات پوهنـتون کابل بدســت آورده، آفرهــای خویــش را مـطـابق شرایط منـدرج شرطنامه و طــبق قـانون و طرزالعـمل تدارکات طور سربسـته از تاریخ نشر اعلان الی سـاعت (10:00) ده بجـه قبل از ظـهر طبق تاریخ مندرج شرطنامه به مدیریت قرارداد های آمریـت تهــیه و تدارکات پوهنتون کابل واقع جـــمال میــنه کارته سخی مقـابل شــفاخانه علی آباد ناحیـه سوم شهرکابل ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پزیرش نمی باشد.

تضمین آفر لات اول  بصورت گرانتی بانکی یکی از بانک های معتبر مبلغ ( 160000 ) یک صدو شصت هزار افغانی ، لات دوم مبلغ ( 90000) نود هزار افغانی، لات سوم مبلغ ( 65000) شصت و پنج هزار افغانی، لات چهارم مبلغ (150000) یک صدو پنجاه هزار افغانی ، لات پنجم ( 120000) یک صدو بیست هزار افغانی ولات ششم مبلغ ( 70000) هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت 10:00 ده بجه قبل از ظهر در دفتر آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اطاق نمـبر (4) تدویر می گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۱:۴۶
Background image

داوطلبۍ ته د بلنې خبرتیا

د پروژې سرلیک: د لوړو زده کړو وزارت منښت سالون د پراختیا طرحه

د داوطلبۍ د بلنپاڼې شمېره MOHE /1400/ /W-2832 :

لوړو زده کړو وزارت ټولو د شرایطو وړ داوطلبانو ته بلنه ورکوي چې د لوړو زده . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۷:۱۰
Background image

د کابل طبي علومو «ابو علي ابن سینا» پوهنتون د تړون خبرتیا

موضوع: د کابل طبي علومو «ابو علي ابن سینا» پوهنتون د ریاست او دغه ریاست د تدریسي کلینیکونو بیارغونې او ساتنې او رنګولو پروژه.

د تدارکاتو قانون دري څلوېښتمې مادې (۲یمې) فقرې پر بنسټ . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۱۱:۵۷
Background image

د هلمند لوړو زده کړو موسسې د نجونو لیلیې د دېوال جوړولو پروژه

د داوطلبۍ د بلنې شمېره  MOHE/1400 /W-3242

لوړو زده کړو وزارت ټولو د شرایطو وړ داوطلبانو ته بلنه ورکوي چې د هلمند لوړو زده کړو موسسې د نجونو لیلیې د دېوال جوړولو په پروژه کې ګډون وکړي . . .

Back to tenders