اعلان کادری علمی پوهنتون جوزجان!

eshaq_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۸ - ۶:۴۵
uiou

Closing Date

پوهنتون جوزجان برای بار( اول) درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه داکتر،ماسترولیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

 پوهنځی: اقتصاد
 ديپارتمنت امورمالی وبانکی    (۱) بست.


  متقاضيان از تاریخ  ۲۰/۳/۱۴۴۴هـ ق الی ۲۰/۴/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.