اعلان بست کادری علمی پوهنتون هرات !

nasir_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۴:۵۴
asfsadfasdgfsa

Closing Date

 پوهنتون هرات برای بار دوم درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی زراعت:
ديپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی (۱) بست. 

متقاضيان از تاریخ ۲۹/۶/۱۴۴۴ الی ۱۴/۷/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.