بست کادری علمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

baqir_hiadari
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۵:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
5 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

 انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی  در سال 1398 برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر در رشته انجنیری تیلی کمونیکیشن باشند، به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   دیپارتمنت: بست (۴) انجنیری تیلی کمونیکیشن                 یک بست.

متقاضیاناز تاريخ ۲۲ جدی ۱۳۹۸  الی ۷ دلو ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی واقع یکه توت مراجعه و فورم درخواست شمولیت در کادر علمی خویش را با اصل ترانسکرپت نمرات دوره لیسانس و ماستری، دیپلوم دوره لیسانس و سند فراغت دوره ماستری، در صورت که در کدام اداره دولتی خدمت کرده باشند فورم دفتر سوانح ( CV ) و کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی و کاپی تذکره تابعیت به مدیریت استادان انستیتوت بسپارند.