جلسه گزارش دهی جهت تطبیق تعهدات وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست معین مالی و اداری این وزارت دایر شد

Akmal_admin
Thu, Oct 15 2020 4:11 AM
MOHE

جلسه گزارشدهی در جهت تطبیق تعهدات وزارت تحصیلات عالی برنامه 2 دولتداری باز افغانستان (OGP) امروز تحت ریاست معین مالی و اداری این وزارت دایر شد

نور احمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت که به اساس برنامه2 دولت داری باز افغانستان، قرار است بازنگری 30 نصاب تحصیلی مطابق بازار کار کشور در مشارکت با چهره های اکادمیک، محققین، اعضای جامعه مدنی، متخصصین بین المللی و نمایندگان سکتور عامه و خصوصی تا اخیر جون 2021 تکمیل گردد.

به گفته موصوف از جمله 30 نصاب یاد شده تا کنون 6 نصاب تکمیل گردیده است و کار روی 14 نصاب دیگر جریان دارد.

معین مالی و اداری همچنان روی روابط و همکاری بیشتر ادارات ذیربط در جهت تطبیق تعهدات یاد شده تاکید نموده بخاطر تسریع روند کاری در زمینه هدایات لازم داد.

سازمان مشارکت دولتداری باز (OGP) یک سازمان بین المللی است که در راستای بلند بردن کارکرد حکومت، اشتراک مدنی شهروندان و تقویت حکومتداری باز، پاسخگو و اثر بخش فعالیت می کند. افغانستان نیز عضویت این سازمان را کسب نموده و در زمینه ترویج فرهنگ شفافیت، مشارکت مردم در پروسه حکومتداری و مبازره علیه فساد اداری با بکارگیری تکنالوژی های جدید در کشور کار می کند.

 

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS