اطلاعیه ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

baqir_admin
ل

به تعقیب کلستر دور اول رشته های تعلیم و تربیه پوهنتون های کشور قرار است کلستر دور دوم ده دیپارتمنت تعلیم و تربیه شامل ( فقه و عقیده، تفسیر و حدیث، مدیریت آموزشی، مشاوره، روانشناسی عمومی، تعلیم و تربیه قبل از مکتب و ابتدائیه، روانشناسی و تعلیم و تربیه عقب مانده های ذهنی، روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان، روانشناسی و تعلیم و تربیه ناشنوایان و تعلیم و تربیه عمومی) با حضور داشت روئسای پوهنځی ها، آ»رین دیپارتمنت ها و تعدادی از اساتید مربوطه پوهنتون های دولتی  خصوصی کشور به شمول نمایندگان وزارت ها و ارگان های ذیربط به مدت پنج روز از تاریخ 9 الی 13 برج قوس سال جاری از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر در تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی دایر گردد.

بناً از ریاست های محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی احترامانه تقاضا می گردد تا روئسای پوهنځی، دیپارتمنت و یک تعداد استادان به نمایندگی از پوهنځی که در کلستر دور قبلی حضور داشتند مطابق لست ضمیمه  جهت حضور درکلستر رشته های ذکر شده معرفی نمایند، تا به وقت معینه حضور به هم رسانند.

در صورت ضرورت به شماره (0202514109) آمریت نصاب تحصیلی و ایمیل آدرس:  dapd.mohe@gmail.com  تماس حاصل نمائید.

لست

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements