نهاد های تحصیلی دولتی

 

فهرست نهاد های تحصیلات عالی دولتی طی سال ۱۴۰۲

  شماره نام پوهنتون
  ۱  پوهنتون کابل
  ۲ پوهنتون علوم طبی کابل (ابو علی ابن سینا)
  ۳ پوهنتون پولي تخنیک کابل
  ۴ پوهنتون تعلیم و تربیه کابل
  ۵ پوهنتون ننگرهار
  ۶ پوهنتون هرات
  ۷ پوهنتون بلخ
  ۸  پوهنتون کندهار
  ۹ پوهنتون زراعتی، تکنالوژی افغانستان
  ۱۰ پوهنتون خوست شیخ زاید
  ۱۱ پوهنتون پکتیا
  ۱۲ پوهنتون البیرونی
  ۱۳ پوهنتون بامیان
  ۱۴ پوهنتون جوزجان  
  ۱۵ پوهنتون تخار
  ۱۶

پوهنتون تخنیکی غزنی

  ۱۷ پوهنتون کندز
  ۱۸ پوهنتون غزنی
  ۱۹ پوهنتون بغلان
  ۲۰ پوهنتون سیدجمال الدین افغان کنر
  ۲۱ پوهنتون لغمان
  ۲۲ پوهنتون فاریاب
  ۲۳ پوهنتون بدخشان
  ۲۴ پوهنتون پروان
  ۲۵ موسسه تحصیلات عالی سمنگان
  ۲۶ موسسه تحصیلات عالی بادغیس
  ۲۷ پوهنتون هلمند
  ۲۸ موسسه تحصیلات دایکندی
  ۲۹ موسسه تحصیلات عالی میرویس خان نیکه زابل
  ۳۰ موسسه تحصیلات عالی نیمروز
  ۳۱ موسسه تحصیلات عالی وردگ
  ۳۲ موسسه تحصیلات عالی پنجشیر
  ۳۳ موسسه تحصیلات عالی فراه
  ۳۴ موسسه تحصیلات عالی غور
  ۳۵ موسسه تحصیلات عالی ارزگان
  ۳۶ موسسه تحصیلات عالی سرپل
  ۳۷ موسسه تحصیلات عالی پکتیکا
  ۳۸ موسسه تحصیلات عالی لوگر
  ۳۹ موسسه تحصیلات عالی نورستان
  ۴۰ پوهنتون اسلامی بین المللی افغان
  ۴۱ جامعه حضرت عبدالله بن مسعود (رض)
  ۴۲ جامعه حضرت ابراهیم نخعی (رض)

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۰:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 


موضوع : پروژه تهیه و اعمار یک باب تشناب ریاست انکشاف برنامه های علمی: 
بدین وسیله به تاسی ازفقره )۲(ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۷ - ۷:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی}در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک وسایل لابراتواری پوهنحی طب ( . . .

بازگشت به اطلاعیه ها