همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۸:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه اتصال کیبل فایبرنوری پوهنځی زراعت و لیلیه به سرور روم موسسه تحصیلات عالی سمنگان

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-036

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۸:۲۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه اتصال کیبل فایبرنوری پوهنځی انجینری به سرور روم پوهنتون بدخشان

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-041

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۸:۴۵
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

فورم شماره:P_ 01

پروژه تهیه و تدارک مجموعآ ( 6) لات ، لات اول بتعداد ( 117 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی کیمیا، لات دوم بتعداد ( 68 ) قلم مواد و وسایل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۸:۳۴
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه (۱۸) قلم میوه و ترکاری اعلی موسمی مورد ضرورت محصلین لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۲۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: پروژه ارایه خدمات 20Mbps انترنت برای نهاد های تحصیلی(غزنی، تخنیکی غزنی و میدان وردک) از p2p و یاVisat

شماره داو طلبی: MOHE/GOV/-O/1400/NCB/NC-006         

وزارت تحصیلات . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۲۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه:  پروژه شبکه سازی پوهنحی تعلیم و تربیه و لیلیه ذکور پوهنتون هرات

شماره داو طلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-039

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۱۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه:  پروژه اتصال کیبل فایبرنوری لیلیه به سرور روم پوهنتون البیرونی

شماره داو طلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-035

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۱۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه:  پروژه اتصال کیبل فایبرنوری تعمیرهای تدریسی به سرور روم پوهنتون پروان

شماره داو طلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-037

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۵:۲۱
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه (۳۵) قلم تجهیزات مورد ضرورت صنوف درسی برنامه ماستری مدیریت همه جانبه پوهنحی انجنیری منابع آب . . .

Pagination