همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۵:۵۸
Background image

اعلان تدارکات پوهنتون کابل

فورم شمارهP_ 01

پروژه حفظ ومراقبت ساختمانها (تعــمیرات، پیاده روها وساحات سبز) پوهنتون کابل ضرورت سال مالی 1399: ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمــــــام واجــــــدین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۷ - ۸:۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی ( pdc) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4)لات (لات سوم).

:شماره دعوت به داوطلبی MOHE/98/NCB/G-071/Re-Bid)

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۱:۲۸
Background image

اعلان داوطلبی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

  اعلان برنده گی پروژه تدارک گازمایع برای دفاتر اداری و اتاق های استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

شماره داوطلبی : SREU/G-003/NCB-99 شرکت محترم ببرک امیری درپروسه داوطلبی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۴۹
Background image

اعلان داوطلبی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

اعلان برنده گی پروژه تدارک روغنیات برای وسایط نقلیه، جنراتورها وماشین های علف دروی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی شماره داوطلبی : SREU/G-001/NCB-99 شرکت محترم تجارتی و لوژسیتکی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۲۶
Background image

اعلان داوطلبی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

اعلان برنده گی پروژه تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی شماره داوطلبی : SREU/G-002/NCB-99 شرکت محترم تجارتی و لوژسیتکی ابداع فروغ در پروسه داوطلبی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۵ - ۶:۱۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

 

عنوان: پروژه تهیه و خریداری ده پایه کمپیوتر لب تاب برای ریاست های مرکز وزارت  .

 

شماره دعوت به داوطلبی : MOHE/99/NCB/G-022

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳۱ - ۱۰:۴۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون کندز

شماره دعوتنامه داوطلبی:MOHE/99/NCB/W-006

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳۱ - ۶:۲۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون فاریاب شماره دعوتنامه داوطلبی:MOHE/99/NCB/W-005 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱/۲۳ - ۶:۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب غیر مطبوع مرکز وزارت و اداره ملی امتحانات؛

شماره دعوت به داوطلبی MOHE/99/NCB/G-041

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

Pagination