همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۴:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی (۹)پوهنتون شامل دو لات

عنوان : پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی صنف آنلاین برای (9) پوهنتون شامل دو لات اول چهارپوهنتون مرکز پوهنتون کابل پوهنتون طبی کابل پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۵:۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپوهنتون پولی تخنیک کابل!

     به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل درنظر دارد  تا قرارداد پروژه )۱۸) قلم میوه وترکاری اعلی مورد ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۴:۵۵
Background image

اعلان تدارکات پروژه تهیه و تدارک32 قلم مواد اعاشوی لیلیه نسوان پوهنتون بلخ برای سال مالی 1399

دارای نمبر تشخیصیه:NPA/MOHE/99/G- 4851 /NCB

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت محترم تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۷:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان :  پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی (PDC)برای بیست نهاد تحصیلی شامل (۴)لات (لات)سوم.

 

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/98/NCB/G-071/Re-Bid

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۵:۵۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان :  پروژه خریداری اجناس و وسایل مورد ضرورت پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهارشامل سه لات.

 

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/98/NCB/G-039/RB

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۹:۵۳
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون طبی کابل پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه ها و پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی ابن سینا)

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایدتا درپروسه داوطلبی باز ملی پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل  و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۸ - ۵:۳
Background image

اعلان دوطلبی

 

اطلاعیه عام تصمیم  اعطای  قرارداد،  (درمورد خریداری یک پایه جنراتور 80 perkins کیلووات)

 

 

     به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وز . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۵:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : پروژه تهیه وتدارک (۲۸) قلم اجناس ضرورت ریاست های مرکزی وزارت.

 

شماره دعوت به داوطلبی MOHE/99/NCB/G-040

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۶:۳۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : ایجادزمینه تدریس از راه دور (Tele-education)برای پوهنتون ملی علوم زراعتی وتکنالوژی افغانستان.

 

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/1398/NCB/G-075Rebid

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام . . .

Pagination