همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۸:۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون البیرونی

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون البیرونی تحت شماره داوطلبی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۴:۱۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : تمدید پایپ آب آشامیدنی از شبکه شهری ایبک الی موسسه تحصیلات عالی سمنگان و اعمار ذخیره ارتفاعی .

 

شماره دعوت به داوطلبی       MOHE/99/NCB/W-007

    وزارت تحصیلات عالی از تمام . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۴:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی (۹)پوهنتون شامل دو لات

عنوان : پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی صنف آنلاین برای (9) پوهنتون شامل دو لات اول چهارپوهنتون مرکز پوهنتون کابل پوهنتون طبی کابل پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۵:۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپوهنتون پولی تخنیک کابل!

     به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل درنظر دارد  تا قرارداد پروژه )۱۸) قلم میوه وترکاری اعلی مورد ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۴:۵۵
Background image

اعلان تدارکات پروژه تهیه و تدارک32 قلم مواد اعاشوی لیلیه نسوان پوهنتون بلخ برای سال مالی 1399

دارای نمبر تشخیصیه:NPA/MOHE/99/G- 4851 /NCB

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت محترم تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۷:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان :  پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی (PDC)برای بیست نهاد تحصیلی شامل (۴)لات (لات)سوم.

 

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/98/NCB/G-071/Re-Bid

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۵:۵۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان :  پروژه خریداری اجناس و وسایل مورد ضرورت پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهارشامل سه لات.

 

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/98/NCB/G-039/RB

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۹:۵۳
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون طبی کابل پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه ها و پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی ابن سینا)

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایدتا درپروسه داوطلبی باز ملی پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل  و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۸ - ۵:۳
Background image

اعلان دوطلبی

 

اطلاعیه عام تصمیم  اعطای  قرارداد،  (درمورد خریداری یک پایه جنراتور 80 perkins کیلووات)

 

 

     به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وز . . .

Pagination