پوهنوال صدیق الله بارکزی امروز به حیث رئیس جدید ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی معرفی گردید.

safiullah_user
Sun, Mar 22 2020 6:48 AM
j

پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان و دکتور احمد سیرمهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از پوهنوال صدیق الله بارکرزی به عنوان کادرشایسته و وطن دوست یاکردند و از حمایت رهبری وزارت تحصیلات عالی در راستای کاری موصوف اطمینان دادند.
پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی در مراسم معرفی پوهنوال بارکزی ضمن یاد آوری از تلاش و زحمات پوهنمل زبیر صدیقی رییس پشین ریاست انکشاف برنامه های علمی گفت:" پوهنوال صدیق الله بارکزی پیش از این عضو کادر علمی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی بوده که از تجارب ویژه ای درعرصه های امورعلمی، اداری و تدریسی برخوردار می باشد. موصوف ماستری خویش را از پوهنتون ماساچوست (Massachusetts) ایالات متحده امریکا گرفته و درسمت های آمریت دیپارتمنت، ریاست پوهنحی کمپیوترساینس و عضویت در تیم مسلکی پلان اکادمیک پوهنتون بین المللی پاچاخان نیز ایفای وظیفه نموده است.
هم‌چنان دکتوراحمد سیرمهجور تقرر پوهنوال صدیق الله بارکزی را به وی تبریک گفته افزود:" پوهنوال بارکزی با تجارب خوبی که در بخش علمی دارد می تواند مصدر خدمات موثر در ریاست انکشاف برنامه های علمی برای وزات تحصیلات عالی باشد و هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی در این مسیر وی را حمایت و همراهی خواهد کرد.
قابل ذکر است که کمیته انتصاب بست های اکادمیک وزارت تحصیلات عالی پس از مطالعات و بررسی های لازم، محترم پوهنوال صدیق الله بارکزی عضو کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی را منحیث رئیس جدید انکشاف برنامه های علمی به مقام عالی ج.ا.ا پیشنهاد و تقرر موصوف در بست یاد شده طی حکم شماره 31 مورخ 25/12/1398 از سوی مقام عالی ج.ا.ا منظور گردید.
گفتنی است قبلاً پوهنمل زبیر صدیقی مسوولیت ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی را بدوش داشت که موصوف به هدف ادامه تحصیلات عالی در مقطع دکتورا قرار است عازم کشور آلمان شود.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS