اطلاعیه ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی

baqir_admin
ل

ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه جهت تقویت و بهتر شدن تحقیقات علمی پوهنتون ها، بررسی چالش ها و نیازمندی های استادان  در جریان تحقیقات علمی که با آن رو برو می باشند، سروی نیاز سنجی تحقیق را به هدف شناسایی این چالش ها و ضرورت ها به راه انداخته است.

بنابر این از تمام ریاست های پوهنتون ها و تمام اعضای کادر علمی تقاضا مندیم که پرسش نامه و الی تاریخ ۱۳ ثور (در طول یک هفته) بعد از مطالعه دقیق خانه پری و ارسال نمایند.

پرسش نامه نیازسنجی تحقیق برای جمع آوری معلومات در لینک ذیل قابل دسترسی می باشد:

 https://s.surveyplanet.com/HzXcGNz_a

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements