اطلاعیه امتحان لسان انگلیسی مقاطع ماستری و دکتورای بورسیه های ICCR کشور هندوستان

safiullah_user
mohe

به اطلاع آنعده کاندیدان محترم بورسیه های ICCR کشور هندوستان که در امتحان اداره ملی امتحانات کامیاب شده و واجد شرایط برای دور بعدی شناخته شده اند رسانیده می شود،

که جهت سپری نمودن امتحان لسان انگلیسی سفارت هند مقیم کابل به تاریخ و موعد معینه به آن سفارت که در سرک 14 وزیر محمد اکبر خان واقع میباشد مراجعه نمایند.

کاندیدان محترم باید در هنگام امتحان اصل تذکره تابعیت، یک قطعه عکس سایز پاسپورت و یک قلم با خود داشته و همچنانID  نمبر خویش را به خاطر داشته باشند.

شایان ذکر است که کاندیدان محترم از آوردن مبایل، USB، ساعت دستی، انگشتر، کرتی چرمی وغیره اشیای الکترونیکی در جریان امتحان خود داری نمایند.

برای دانستن لست نام های کاندیدان و تاریخ امتحان بالای ضمایم زیر کلیک نمایید:

 

Documents

2-pg_wedensday_8_january-_2020_at_10_am.ods
1-pg_tuesday_7_january-_2020_at_2-30_pm.ods
4-pg_thursday_9_january-_2020_at_10_am.ods
3-pg_wedensday_8_january-_2020_at_2-30_pm.ods
6-pg_sunday_12_january-_2020_at_2-30_pm.ods
5-pg_sunday_12_january-_2020_at_10_am.ods
7-pg_monday_13_january-_2020_at_10_am.ods
8-ph.d_monday_20th_january_2020_at_10_am.ods
10-ph.d_tuesday_21st_january_2020_at_10_am.ods
11-ph.d_tuesday_21st_january_2020_at_2_pm.ods
12-pg-wednesday_22nd_january_2020_at_10_am.ods
13-pg-wednesday_22nd_january_2020_at_2_pm.ods
14-pg-thursday_23rd_january_2020_at_10_am.ods
15-pg-thursday_23rd_january_2020_at_2_pm.ods
16-pg-monday_27th_january_2020_at_10_am.ods
17-pg-monday_27th_january_2020_at_2_pm.ods
18-pg-tuesday_28th_january._2020_at_10_am.ods
19-pg-tuesday_28th_january._2020_at_2_pm.ods
20-pg-wednesday_29thjanuary._2020_at_10_am.ods
21-pg-wednesday_29th_january._2020_at_2_pm.ods
9-ph.d_tuesday_20th_january-_2020_at_2-30_pm_2_1.ods

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements