اطلاعیه امتحان لسان انگلیسی مقاطع ماستری و دکتورای بورسیه های ICCR کشور هندوستان

safiullah_user
mohe

به اطلاع آنعده کاندیدان محترم بورسیه های ICCR کشور هندوستان که در امتحان اداره ملی امتحانات کامیاب شده و واجد شرایط برای دور بعدی شناخته شده اند رسانیده می شود،

که جهت سپری نمودن امتحان لسان انگلیسی سفارت هند مقیم کابل به تاریخ و موعد معینه به آن سفارت که در سرک 14 وزیر محمد اکبر خان واقع میباشد مراجعه نمایند.

کاندیدان محترم باید در هنگام امتحان اصل تذکره تابعیت، یک قطعه عکس سایز پاسپورت و یک قلم با خود داشته و همچنانID  نمبر خویش را به خاطر داشته باشند.

شایان ذکر است که کاندیدان محترم از آوردن مبایل، USB، ساعت دستی، انگشتر، کرتی چرمی وغیره اشیای الکترونیکی در جریان امتحان خود داری نمایند.

برای دانستن لست نام های کاندیدان و تاریخ امتحان بالای ضمایم زیر کلیک نمایید:

 

Documents

2-pg_wedensday_8_january-_2020_at_10_am.ods
1-pg_tuesday_7_january-_2020_at_2-30_pm.ods
4-pg_thursday_9_january-_2020_at_10_am.ods
3-pg_wedensday_8_january-_2020_at_2-30_pm.ods
6-pg_sunday_12_january-_2020_at_2-30_pm.ods
5-pg_sunday_12_january-_2020_at_10_am.ods
7-pg_monday_13_january-_2020_at_10_am.ods
8-ph.d_monday_20th_january_2020_at_10_am.ods
10-ph.d_tuesday_21st_january_2020_at_10_am.ods
11-ph.d_tuesday_21st_january_2020_at_2_pm.ods
12-pg-wednesday_22nd_january_2020_at_10_am.ods
13-pg-wednesday_22nd_january_2020_at_2_pm.ods
14-pg-thursday_23rd_january_2020_at_10_am.ods
15-pg-thursday_23rd_january_2020_at_2_pm.ods
16-pg-monday_27th_january_2020_at_10_am.ods
17-pg-monday_27th_january_2020_at_2_pm.ods
18-pg-tuesday_28th_january._2020_at_10_am.ods
19-pg-tuesday_28th_january._2020_at_2_pm.ods
20-pg-wednesday_29thjanuary._2020_at_10_am.ods
21-pg-wednesday_29th_january._2020_at_2_pm.ods
9-ph.d_tuesday_20th_january-_2020_at_2-30_pm_2_1.ods

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۵:۲۲
Background image

اطلاعیه ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع عموم شرکت های تجارتی و لوژستیکی رسانیده می شود که رسمیات ادارات دولتی به تاسی از فیصله مورخ10/03/1399 مقام دوم معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مکتوب شماره 11 مورخ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۱ - ۷:۱
Background image

رهنمود خانه پری فورم جمع آوری اطلاعات برای سیستم آموزشی HELMS

ملاحظات

  •  اطلاعات به هر زبان که در اختیار پوهنتون پولی تخنیک کابل قرار میگیرد به همان زبان وارد سیستم میشود.
  • نهاد های تحصیلی مکلف هستند که معلومات درست را در اختیار پوهنتون پولی . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۸:۴
Background image

اطلاعیه به تعویق افتادن جلسات آفرگشایی

به تاًسی از مصوبه جلسه شماره (2) مورخ 08/01/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به استناد جزء (1) ماده دهم طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلو گیری از شیوع بیماری کرونا (کوید19) در . . .

بازگشت به اطلاعیه ها