پیام تسلیت و غم شریکی وزارت تحصیلات عالی

ameen_admin
سینتبنممنسیمنسبی


با تاسف اطلاع حاصل نمودیم کــه پوهاند عبدالباقی رحمانی استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل از اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، داعـی اجل را لبیک گفته  و به دیار حق پیوست.
انالله واناالیه راجعون!
هيأت رهبری وزارت تحصیلات عالی، مـــراتب تسلیت وغم شریکی خویش را به رهبری و استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل، خانواده و سایر دوستان و اقــــــارب مرحومی ابراز کرده از پروردگار توانا برای شادروان استاد رحمانی جنت فردوس و برای خانواده و بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا می کند.
شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم
سرپرست وزارت تحصیلات عالی