معینیت امور علمی

 

معرفی معینیت علمی: ساختار تشکیلاتی، وظایف و فعالیتها:

امور علمی و اداری وزارت تحصیلات عالی در کل تحت اشراف سه معینیت پیش برده میشود که عبارت انداز: معینیت امور علمی، معینیت امور محصلان و معینیت امور اداری.

معینت امور علمی

هم اکنون در  رأس این معینیت، دکتور لطف الله خیرخواه قرار دارد. دکتور خیرخواه تحصیلات خود را به سطح پی. ایچ. دی. در پوهنتون بین المللی اسلام آباد به سر رسانده اند. موصوف  شخصیت مدبر، حلیم و متواضع میباشد.

اموری که تحت اشراف معینیت علمی پیش برده میشوند:

 1. تدویر برنامه های علمی به منظور ارتقای ظرفیت کادرهای علمی و تحقیقاتی در موسسات تحصیلات عالی؛
 2. تثبیت رشته های تخصصی مطابق به نیازمندی ها در همکاری با ادارات دولتی و سکتور خصوصی؛
 3. تنظیم امور مربوط به ارتقای سطح تحصیلی اعضای کادرعلمی موسسات تحصیلات عالی؛
 4. انسجام تقرر، تبدل و انفکاک اعضای کادرعلمی موسسات تحصیلات عالی مطابق اسناد تقنینی؛
 5. منظوری ترفیع و تثبیت رتبۀ علمی اعضای کادر علمی؛
 6. تأیید و تطبیق موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی؛
 7. اعزام اعضای کادرعلمی موسسات تحصیلات عالی به دوره های تحصیلی فوق لیسانس و برنامه های آموزشی؛
 8. تدویر برنامه های علمی در سطح ملی و بین المللی؛

۹-  نشر مقالات علمی در مجلات و نشریه های علمی موسسات تحصیلات عالی؛

      ۱۰- سایر اموری که به نحوی به وظایف معینیت علمی ارتباط میگیرد

ساختار تشکیلاتی معینیت علمی

الف) ریاست ها

امور علمی وزارت تحصیلات عالی تحت اشراف معینیت علمی، توسط هفت ریاست به پیش برده میشود و  از اجراات خویش به معینیت علمی گزارش میدهند. ریاست های مذکور عبارت اند از:

 1. ریاست انکشاف برنامه های علمی
 2. ریاست تقرر و ترفیعات علمی
 3. ریاست تحقیق، تالیف وترجمه
 4. ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی
 5. ریاست پلان، پالیسی و تقنین
 6. ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها
 7. ریاست نصاب تحصیلی

ب) مشاوریت امور اکادمیک

مشاور امور اکادمیک در بست دوم، در امور مربوط حسب لزوم به مقام معینیت و به ریاست های مربوط در امور اکادمیک مشوره میدهد. هکذا در بازنگری اسناد اکادمیک مربوط به معینیت علمی نظریات خود را شریک میسازد.

ج) سکرتریت

تنظیم امور اداری دفتر، تنظیم جلسات و تدوین تقسیم اوقات کاری مقام معینیت علمی از وظایف عمدۀ سکرتریت میباشد.

د) شورای معینیت علمی

معینیت علمی در ساختار خویش دارای یک شورا نیز میباشد که تحت ریاست معین امور علمی دایر میگردد. اعضای شورای معینیت علمی را  روسای بخش اکادمیک و مشارو امور اکادمیک تشکیل میدهد که معمولاً در هفته یک بار و در صورتی که اجندای کافی وجود نداشته باشد، بعد از هر دو هفته یک بار دایر میگردد. اجندای شورای علمی را موضوعاتی تشکیل میدهد که ایجاب بحث جمعی و دقت نظر را میکند.

رئیس انکشاف برنامه های علمی، علاوه بر عضویت شورا، منحیث منشی مجلس وظیفۀ تدوین اجندای جلسات و ثبت تصامیم را نیز به عهده دارد.

گزارش از اجراات

روسای بخش های مربوط، علاوه بر ارایۀ گزارش در موارد خاص، در اخیر سال، گزارش سالانۀ شان را در مجلسی که به همین منظور دایر میگردد، ارایه میکنند. گزارش ها مورد بحث قرار گرفته کاستی و کم کاری ها مشخص میگردند تا در پلان سال آینده رفع گردد.  

پلان

تمام ریاست های بخش علمی  در هفتۀ اخیر ماه حوت هرسال، پلان های سالانۀ سال پیشرو را بر مبنای پلان ستراتیژیک وزارت ارایه میکنند تا بعد از رایزنی جمعی اصلاح و آمادۀ تطبیق گردند.

معینیت امور علمی به طور مستقیم و غیر مستقیم از  تطبیق آن نظارت میکند.

                                                                                               (مشاور امور اکادمیک)                     

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۱ - ۱۱:۲۷
Background image

اطلاعیه ثبت نام برنامه ماستری سال ۱۴۰۳ هـ.ش!


پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان برای برنامه های مشترک ماستری این پوهنتون و پوهنتون(IARI) کشور هندوستان در پوهنځی ها و دیپارتمنت های ذیل محصلان جدید جذب می نماید.
افراد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۱ - ۳:۵۶
Background image

اطلاعیه بورسیه های کشور مالیزیا درمقطع لیسانس وماستری!


کشور مالیزیا از اعطای شش سیت بورس تحصیلی در بخش های طب و نرسنگ در مقاطع لیسانس و ماستری با شرایط ذیل خبر داده است:
شرایط بورس:
۱.    داشتن سند IELTS با نمره حداقل ۶.۰ و یا تافل ۵۵۰ . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۹:۲۱
Background image

اعلان بست رتبه هفتم معتمد جنسی ریاست اداری و زیر بنای وزارت تحصیلات عالی!


به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن، ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی (۱) بست رتبه هفتم معتمد جنسی ریاست اداری و زیربنا را در معرض اعلان کارمند . . .

بازگشت به اطلاعیه ها