اطلاعیه بست های خالی کادری پوهنتون های هرات و بدخشان

Akmal_admin
سبت, فبراير 19 2022 7:05 مساء
اطلاعیه بست های خالی کادری پوهنتون های  هرات و بدخشان

Publish Date

Closing Date

Location

اطلاعیه بست های خالی کادری پوهنتون های هرات و بدخشان

اطلاعیه بست های خالی کادری پوهنتون های  هرات و بدخشان

وزارت تحصیلات عالی طبق هدایت مقام محترم این وزارت، بست های کادری نهاد های تحصیلی فوق را از تاریخ 23/11/1400 الی 5/12/1400 به اعلان می‌سپارد.
تمام اشخاص واجد شرایط میتوانند در خواستی های شان را جهت کاندید شدن در بست های متذکره به پوهنتون مرکزی زون مربوطه شان بسپارند
بست های خالی پوهنتون هرات
پوهنځی اداره و پالیسی عامه
مدیریت انکشاف                              (1) بست
------------
پوهنځی ادبیات و علوم بشری    
زبان و ادبیات دری                           (2) بست
زبان و ادبیات آلمانی                          (1) بست
----------------
پوهنځی انجنیری
مدیریت شهری                                 (1) بست
مدیریت آب و محیط زیست                    (3) بست
----------------
پوهنځی تعلیم و تربیه
زبان و ادبیات دری                          (1) بست
فزیک                                         (1) بست
مشاوره                                       (1) بست
روانشناسی و علوم تربیتی                 (1) بست
----------------
پوهنځی زراعت
مالداری                                     (1) بست
توسعه زراعتی                             (1) بست
----------------
پوهنځی ژورنالیزم
ژورنالیزم                                 (1) بست
--------------
پوهنځی ستوماتولوژی
اطفال                                    (2) بست
------------
پوهنځی طب
جراحی                                 (1) بست
اناتومی                                 (1) بست
------------
پوهنځی علوم وترنری
پری کلینیک                            (1) بست
کلینیک                                   (1) بست
تکنالوژی مواد غذایی                  (1) بست
پاراکلینیک                             (1) بست
------------
پوهنځی هنرهای زیبا
خطاطی و نقاشی                     (1) بست
اطلاعیه بست های خالي کادری پوهنځي های پوهنتون بدخشان!
پوهنځي شرعیات:
۱-تعلیمات اسلامي(۱) بست.
ـــــــــــــــــــــــــ
پوهنځي ادبیات و علوم بشري:
۱-ادبیات پشتو(۱) بست،
۲-ادبیات دری (۱) بست،
۳-ژونالیزم (۱) بست.
ـــــــــــــــــــــــــــ
پوهنځي علوم اجتماعي:
۱-تاریخ (۱) بست.
ـــــــــــــــــــــــــ
پوهنځي کمپیوتر ساینس:
۱-تکنالوژي معلوماتي(۲) بست.
ــــــــــــــــــــــ
پوهنځي زراعت:
۱-جنګلات و منابع طبعي(۳) بست،
۲-باغداري (۱) بست.
ـــــــــــــــــــــــــــ
پوهنځی انجینري:
۱-سیول (۴) بست.