پوهنتون پولی تخنیک کابل مراحل اعتباردهی را موفقانه سپری نمود

baqir_admin
Wed, Nov 25 2020 11:12 AM
ل

در پروسه بازنگری 33 نهاد تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور در چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی، پوهنتون پولی تخنیک کابل مراحل اعتباردهی را موفقانه سپری نمود.

در محفلی که بدین مناسبت در وزارت تحصیلات عالی دایر شد، رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی و هیأت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل اشتراک نموده بودند.

پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریکی اخذ مکتوب اعتباردهی به هیأت رهبری و استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل گفت:" بعد از زحمات اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی و اعضای کادر علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، این نهاد در مرحله سوم تضمین کیفیت و اعتباردهی توانست موفقانه این روند را سپری نماید."

رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی گفت که تعدادی از نهاد های دولتی و خصوصی دیگر نیز این مراحل را طی نموده و عنقریب مکتوب اعتباردهی شان را اخذ خواهند نمود.

پوهاند کیهان تائب عضو بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی گزارش کاری اعضای بورد را در رابطه به بازنگری پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نموده و این نهاد علمی را یکی از پوهنتون های معتبر کشور تلقی کرد.

همچنان پوهنوال عبدالرشید اقبال رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن سپاسگزاری از توجه هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی، ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی گفت که هیأت رهبری این پوهنتون سعی و تلاش می ورزند تا اعتبارنامه جهانی را نیز کسب نمایند.

قرار است سند تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون پولی تخنیک کابل از سوی هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی طی یک محفل بزرگی به آن پوهنتون اعطا گردد.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS