اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

ameen_admin
huiiuiu

 

بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه پروژه: تهیه وتدارک وسایل،تجهیزات و مواد لابراتواری ( پوهنځی های  تعلیم وتربیه نهاد های تحصیلی (شیخ ذاید خوست، پکتیکا و پکتیا) شامل سه لات. (سه لات شیخ ذاید خوست، پکتیکا و پکتیا)
 با شرکت محترم  خدمات لوژستیکي حضرت زاده دارنده جواز شماره (73455) آدرس: چهاراهی دهبوری مرکزکابل، کابل.  به قیمت لات اول شیخ زاید خوست (3875792)، لات دوم پکتیکا (2887354) و لات سوم (3253607) قیمت مجموعی سه لات مبلغ(10,016,753 ) ده میلیون شانزده هزارو هفت صدو پینجاه و سه افغانی). افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements