ثبت نام تعداد (۵۱) تن از متقاضیان طبقه اناث بورس های تحصیلی پوهنتون آسیایی برای کشور بنگله دیش با درنظر داشت شرایط وضع شده

Akmal_admin
MOHE

بنابر تقاضای موسسه محترم برک (۵۱) تن از متقاضیان طبقه اناث که بدلیل شیوع ویروس کرونا در بورسهای تحصیلی پوهنتون آسیایی برای زنان طی مراحل اسناد شان باقی مانده بود و از طرف پوهنتون مذکور نیز جهت شمولیت به امتحان انتخاب شده اند، رسانیده میشود در صورتیکه اسناد ذیل را تکمیل نمایند؛

  • شهادتنامه مکتب
  • تذکره تابعیت
  • تکمیل فورم مرجع بورس دهنده

در عین حال شرایط ذیل را نیز دارا باشد؛

  • متقاضیان طبقه اناث فارغان صنوف دوازدهم از لیسه های مرکز و ولایات که سال فراغت شان ۱۳۹۳الی ۱۳۹۷ بوده و فیصدی نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب شان حد اقل از ۷۰ فیصد کمتر نباشد.
  • متقاضیان بلدیت به زبان انگلیسی داشته و قادر به سپری نمودن امتحان بشکل کتبی و شفاهی باشند.

میتوانند جهت اخذ سایر فورمه ها به غرفه شماره ۲۱ پذیرش عمومی وزارت تحصیلات عالی مراجعه و بعد از تکمیل آن الی تاریخ ۲۳/۷ /۱۳۹۹ دو باره تسلیم نمایند بعد از تاریخ معینه اسناد کاندیدان به هیچ صورت اخذ نخواهند شد.

قابل یاد آوریست در بورسیه فوق تنها متقاضیان ثبت کرده میتوانند که نامهای شان ضم اطلاعیه هذا موجود بوده و واجد شرایط فوق باشند.  

(البته یک تن از کاندیدان به دلیل اینکه قبلا ْ در بورسیه های تاجکستان معرفی شده اند اسم شان حذف گردیده است.)

برای دریافت اسمای تان اینجا کلیک نماید.

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements