اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

ameen_admin
ظطتذیتنسشتیتشس


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات اول ارایه خدمات انترنت برای 5 نهاد تحصیلی (غور، دایکندی، فراه، بادغیس و نورستان) شامل دو لات را با شرکت محترم افغانستان فیض ستلایت کمیونیکیشن دارنده جواز شماره (D-20140) آدرس: شیرپور، مرکز کابل، کابل  به قیمت مجموعی مبلغ (2,436,000) دو میلیون و چهارصدو سی و شش هزار افغانی و لات دوم پروژه متذکره را همراه با شرکت محترم مخابراتی افغان بیسیم دارنده جواز نمبر (I-852) آدرس: سرک دارالامان، مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (972,000) نه صدو هفتاد دو هزار افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements