اطلاعیه بورسیه های ماستری و دوکتورا ICCR کشور هندوستان برای قشر اناث

sakina_admin
mohe

Due

-

سفارت هندوستان مقیم کابل طی یاد داشت شماره Kab/327/01/2019-20 مورخ 02/12/2018 خویش برای سال تحصیلی 2020-2019 از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع ماستری و دوکتورا خبر داده است طبق هدایت مقام محترم وزارت بورس مذکور برای کارمندان رسمی ادارات دولتی و استادان پوهنتون ها، اما از جمله 30% بورسیه مذکور برای قشر اناث به طور آزاد اختصاص داده شده است.

بناً متقاضیان قشر اناث که شرایط ذیل را دارا باشند میتوانند الی تاریخ 28 قوس 1397 جهت ثبت نام و سپری نمودن امتحان لسان انگلیسی با کاپی اسناد تحصیلی( دیپلوم و ترانسکرپت نمرات ) به متن انگلیسی و کاپی تذکره خویش به آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.

شرایط بورسیه بر حسب ذیل است:

داوطلب باید به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند.
داوطلب باید فارغ پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بوده و سند لیسانس داشته باشند.
فیصدی نمرات داوطلب طی دوره لیسانس از 65% کمتر نباشد.
داوطلب باید دیپلوم و ترانسکرپت اصلی نمرات خویش را به زبان انگلیسی به دست داشته باشند.
سن داوطلب برای دوره ماستری باید از ۳۵ سال و برای دوره دوکتورا از 45 سال بیشتر نباشد.
داوطلب باید تذکره تابعیت کشور را داشته باشد.
داوطلب سابقه جرمی نداشته باشد.
داوطلب باید دارای صحت کامل باشد.
البته بعداز ختم ضرب الاجل معینه پروسه ثبت نام تکمیل گردیده و از ثبت نام جداً معذرت خواسته میشود. کاندیدان محترم بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان لسان انگلیسی طبق اطلاعیه بعدی، ریاست ارتباط خارجه این وزارت فورم های ضروری مورد نظر را تکمیل می نمایند.

آخرین بورسیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۹:۲۷
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی دوره لیسانس کشور مالیزیا

وزارت امور خارجه افغانستان از اعطای 20-30 سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس در پوهنتون البخاری کشور مالیزیا تحت شرایط ذیل اطلاع داده است:

  1. کاندید فارغ صنف دوازدهم باشد.
  2. فیصدی نمرات . . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۹:۱۶
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی دوره لیسانس کشور ازبکستان

سفارت ازبکستان مقیم کابل طی یاد داشت شماره 01/362-UZ  مورخ 20/12/2019 خویش از اعطای 50 سیت بورسیه تحصیلی کشور ازبکستان در رشته های مختلف برای سال 2020/2021 به این وزارت خبر داده است.

ب . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۸:۱۵ کابل
Background image

اطلاعیه بورس های تحصیلی مقاطع ماستری کوویست کشور هندوستان

کشور هندوستان در چارچوب  همکاری های علمی و فرهنگی خویش از اعطای (47) سیت بورسیه تحصیلی در مقطع ماستری با تفکیک کتگوری های ذیل:

  • (40) سیت بورسیه (75)فیصد معافیت در فیس تحصیلی در مقطع . . .