اطلاعیه بورسیه های ماستری و دوکتورا ICCR کشور هندوستان برای قشر اناث

sakina_admin
mohe

Due

-

سفارت هندوستان مقیم کابل طی یاد داشت شماره Kab/327/01/2019-20 مورخ 02/12/2018 خویش برای سال تحصیلی 2020-2019 از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع ماستری و دوکتورا خبر داده است طبق هدایت مقام محترم وزارت بورس مذکور برای کارمندان رسمی ادارات دولتی و استادان پوهنتون ها، اما از جمله 30% بورسیه مذکور برای قشر اناث به طور آزاد اختصاص داده شده است.

بناً متقاضیان قشر اناث که شرایط ذیل را دارا باشند میتوانند الی تاریخ 28 قوس 1397 جهت ثبت نام و سپری نمودن امتحان لسان انگلیسی با کاپی اسناد تحصیلی( دیپلوم و ترانسکرپت نمرات ) به متن انگلیسی و کاپی تذکره خویش به آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.

شرایط بورسیه بر حسب ذیل است:

داوطلب باید به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند.
داوطلب باید فارغ پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بوده و سند لیسانس داشته باشند.
فیصدی نمرات داوطلب طی دوره لیسانس از 65% کمتر نباشد.
داوطلب باید دیپلوم و ترانسکرپت اصلی نمرات خویش را به زبان انگلیسی به دست داشته باشند.
سن داوطلب برای دوره ماستری باید از ۳۵ سال و برای دوره دوکتورا از 45 سال بیشتر نباشد.
داوطلب باید تذکره تابعیت کشور را داشته باشد.
داوطلب سابقه جرمی نداشته باشد.
داوطلب باید دارای صحت کامل باشد.
البته بعداز ختم ضرب الاجل معینه پروسه ثبت نام تکمیل گردیده و از ثبت نام جداً معذرت خواسته میشود. کاندیدان محترم بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان لسان انگلیسی طبق اطلاعیه بعدی، ریاست ارتباط خارجه این وزارت فورم های ضروری مورد نظر را تکمیل می نمایند.

آخرین بورسیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۲۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دوکتورا

وزارت محترم امور خارجه طی ارسال نامه رسمی از اعطای بورسیه های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مقطع ماستری و دکتورا کشور هندوستان در بخش های , Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy Ayu . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۱۳
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره (6423) مورخ 24/4/1399 خویش از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع مختلف که از جمله به دوره لیسانس کشور هندوستان در بخش های یوروفیدا، یوگا، علاج طبیعی، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره 6441 مورخ 28/4/1399 خویش از اعطای بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقاطع مختلف که از جمله به تعداد 4 سیت آن به دوره لیسانس اختصاص داده شده است، خبر . . .