اطلاعیه بورس های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دکتورا برای طبقه اناث

baqir_hiadari

Due

-

Location کابل

ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها بورس های ICCR کشور دوست را تحت شرایط ذیل در مقاطع ماستری و دوکتورا بر اساس مقرره تنظیم بورس های ملکی و هدایت مقام وزارت تحصیلات عالی برای طبقه اناث، کارکنان ادارات دولتی، دارنده گان بلند ترین نمرات کانکور در سطح ولایات و استادان پوهنتون های دولتی اعلان می نماید.

کارکنان ادارات دولتی، استاتید پوهنتون های دولتی و دارندگان بلندترین نمرات کانکور توسط پوهنتون ها و ادارات ذیربط خویش می توانند بر اساس شرایط و چگونگی طی مراحل تعیین شده در متن مکتوب های ارسال شده به تمامی ادارات و پوهنتون های دولتی کشور از طریق ریاست های منابع بشری ذیربط اقدام نمایند.

شرایط کاندیداتوری:

الف: مقطع لیسانس:

 کاندیدان مقطع لیسانس از میان دارندگان بلندترین نمرات کانکور سال 1397 بر 1398 در سطح ولایات انتخاب می گردد.

ب: مقاطع ماستری و دکتورا برای طبقه اناث:

بورس های مقطع ماستری بر اساس هدایت مقام وزارت تحصیلات عالی برای اساتید پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی کشور، کارکنان ادارات دولتی و طبقه اناث به شکل آزاد تحت شرایط ذیل اعلان می گردد:

 1. اساتید پوهنتون ها و کارکنان دولتی بر اساس شرایط تعیین شده در مکاتیب ارسالی از جانب وزارت تحصیلات عالی به تمامی ادارات دولتی و پوهنتون ها کاندیدان خویش را به وزارت تحصیلات عالی معرفی نمایند.
 2. طبقه اناث تحت شرایط ذیل می توانند به شکل آزاد در بورس های ICCR کاندید نمایند.
 1. فیصدی نمرات دوره لیسانس متقاضی از %65 و یا معادل آن کمتر نباشد.
 2. داوطلب به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد.
 3. اسناد تحصیلی شامل (شهادتنامه مکتب، دیپلوم، ترانسکرپت نمرات) به زبان انگلیسی و با تایید وزارت محترم امور خارجه و سایر نهاد های ذیربط را داشته باشند.
 4. سن داوطلب مقطع ماستری از 35 سال و مقطع دوکتورا از 40 سال بیشتر نباشد.
 5. سابقه جرمی نداشته باشد.
 6. تبعه ج.ا.افغانستان باشد.
 7. مشکل صحی نداشته باشد.

چگونگی و جدول زمانی طی مراحل بورس ها:

 1. داوطلب از تاریخ 20 نوامبر 2019 الی 2 دسامبر 2019 ساعت 4:00( مدت 12 روز) فورم های شمولیت در امتحان بورس ICCR را که ضمیمه اطلاعیه حاضر می باشد تکمیل و بعد از اسکن به شکل واضح و خوانا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند: ICCRMP.MOHE@GMAIL.COM
 2. داوطلبینی که بعد از ارسال فورم های کاندیداتوری به ایمیل آدرس فوق جواب دریافت نموده اند در تاریخ های 11 و 12 دسامبر غرض اخذ کارت شمولیت امتحان به وزارت تحصیلات عالی جهت رهنمایی به محل توزیع کارت شمولیت امتحان مراجعه نمایند.
 3. بر اساس قوانین و مقررات اداره ملی امتحانات از نزد امتحان دهنده مبلغ 500 افغانی در هنگام توزیع کارت شمولیت امتحان از طرف اداره محترم ملی امتحانات اخذ خواهد گردید.
 4. امتحان تمامی کاندیدان روز جمعه تاریخ 13 دسامبر 2019 مصادف با 22 قوس 1398 در محل و ساعتی که در کارت شمولیت امتحان درج می گردد اخذ خواهد شد.
 5. نتایج امتحان روز 15 دسامبر 2019 مصادف به تاریخ 24 قوس 1398 اعلان می گردد.
 6. کاندیدانی که امتحان را موفقانه سپری نموده از جانب اداره ملی امتحانات به عنوان کاندید کامیاب معرفی می گردند از تاریخ 24 قوس الی 5 جدی 1398 مصادف به 15 الی 26 دسامبر 2019 فرصت دارند تا اجراآت ذیل را انجام دهند:
 1. ثبت نام در سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان با مراجعه به وب سایت وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و با کلیک نمودن روی دکمه سیستم مدیریت بورس ها.
 2. ثبـــــت نـــــــــام در پــــــورتال آنـــــــلاین بورســـــیه هــــای ICCR از طـــریق آدرس: www.a2ascholarships.iccr.gov.in
 3. کاندیدان مکلف هستند تا تمام فورم های مورد نیاز که در سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان شامل فورم کاندیدی، تعهد نامه، تضمین خط، فورم صحی، در یکی از شفاخانه های معتبر که سرتفیکت صحی ارایه نماید، شهادت نامه، دیپلوم مقاطع تحصیلی گذشته و ترانسکریپ نمرات را از طریق سیستم مدیریت بورسیه ها به وزارت تحصیلات عالی ارسال و در عین حال اصل تمامی اسناد خویش به شمول پرنت فورم آنلاین درخواستی بورس ICCR جانب کشور بورس دهنده را به وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند.
 4. به منظور آشنایی با چگونگی استفاده از سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان می توانند ویدیوی رهنمود استفاده از سیستم که لینک آن در سیستم مدیریت بورسیه ها موجود است را مشاهده نمایند.
 1. کاندیدان محترم می توانند جهت اخذ معلومات بیشتر در زمینه چگونگی ثبت نام در وب سایت کشور بورس دهنده رهنمود ضمیمه این اطلاعیه را مطالعه نمایند.

نوت: تمامی کاندیدان مکلف هستند تا از درست بودن معلومات ارایه شده در فورم ها اطمینان حاصل نمایند. در صورتی که به دلیل مغایرت معلومات شامل عدم تطابق نام، تخلص، نام پدر، شماره پاسپورت، شماره تذکره، سال تولد، سال فراغت، معلومات مربوط به اقارب و غیره معلومات، طی مراحل اسناد شان متوقف گردد حق شکایت نخواهند داشت و هیچ فرصتی برای اصلاح معلومات ارایه شده فراهم نخواهد شد.

برای دریافت فورم های امتحان و راهنمای بورس هند بالای لینک ذیل کلیک نمایید.

دانلود فورم امتحان ICCR

فورم ثبت نام امتحان 

راهنمای فورم

 

آخرین بورسیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۲۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دوکتورا

وزارت محترم امور خارجه طی ارسال نامه رسمی از اعطای بورسیه های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مقطع ماستری و دکتورا کشور هندوستان در بخش های , Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy Ayu . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۱۳
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره (6423) مورخ 24/4/1399 خویش از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع مختلف که از جمله به دوره لیسانس کشور هندوستان در بخش های یوروفیدا، یوگا، علاج طبیعی، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره 6441 مورخ 28/4/1399 خویش از اعطای بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقاطع مختلف که از جمله به تعداد 4 سیت آن به دوره لیسانس اختصاص داده شده است، خبر . . .