اعلان تدارکاتی 

ameen_admin
jksdhfkjsdjkfds


(تمدید اعلان داوطلبی  موازی (۱۸۰۰) جریب زمین ملکیت پوهنتون کندز)

    قراربودجلسه داوطلبی و اجازه دهی موازی (۱۸۰۰)جزیب زمین مازاد پوهنتون کندز واقع دشت آبدان آن ولایت بروزدوشنبه مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۲  ساعت (۱۰) قبل ازظهر دردفتر کاری آمریت املاک و اسکان  ریاست اداری وزیربنا وزارت تحصیلات عالی برگزارگردد.
    به اساس  هدایت مقام محترم وزارت معیاد جلسه داوطلبی زمین متذکره برای مدت (۱۵) روز تمدید گردیده است،  وجلسه داوطلبی موازی (۱۸۰۰) جریب زمین مازاد ملکیت پوهنتون مذکور بتاریخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ روز سه شنبه ساعت (۱۰) قبل ازظهر دردفتر کاری آمریت املاک واسکان ریاست اداری وزیربنا وزارت تحصیلات عالی برگزارمی گردد.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۷
Background image

اعــــلان برنده گی 


    
تاریخ:      08/09/1402  مطابق به:      16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل 
شماره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۵
Background image

اعــــلان برنده گی  


تاریخ:       08/09/1402  مطابق به:     16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/KEU/1402/NCB/W-03
شرکت محترم . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۴
Background image

اعــــلان برنده گی  

 

تاریخ:     08/09/1402  مطابق به:       16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/KEU/1402/NCB/W-07 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها