اعلان تدارکاتی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

Hamid_Obaidi
m

Publish Date

Closing Date

Location کابل

موضوع : تهیه و تدارک گوشت گوسفند مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

 ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی باز پروژه تهیه و تدارک گوشت گوسفند مورد ضرورت سال مالی  (۱۴۰۰ ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی (۲۱) روز تقویمی از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی ابوعلی ابن سینا در اوقات رشمی بدست آورند. شرطنامه را مطالعه و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و طور سربسته ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت (۱۰) قبل ازظهر درشعبه معاونیت مالی واداری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا واقع سرک عمومی کارته سخی برگزار میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۲۱ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه:  پروژه تهیه و تدارک 34 قلم مواد اعاشوی لیلیه ذکور پوهنتون کابل بابت سال مالی 1400

شماره داو طلبی : NPA/MOHE/1400/G-118/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۵:۵۷ کابل
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 251 جوره بوت و البسه بهاری از بابت سال مالی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۸:۳۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع : اطلاع عقد قرارداد پروژه مواد اعاشوی(حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون . . .

Back to tenders