بیوگرافی نور احمد دوریش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی

g

نور احمد درویش فرزند محمد سلیمان درسال 1986 در یک خانواده متدین، روشنفکر و با دانش در شهر کابل متولدشده است. موصوف آموزش های ابتدایی را در شهر پشاور پاکستان  فرا گرفته و تحصیلات عالی خویش را در بخش محاسبه عامه و مدیریت استراتیژیک  به پایان رسانیده است.

آقای درویش از بخش پالیسی و اداره عامه از پوهنتون کابل و در بخش مدیریت بین المللی تعلیم و تربیه از کشور  جرمنی  سند ماستری دارد .

نور احمد درویش 14 سال تجربه کاری را با ادارت مختلف ملی و بین المللی در بخش های عملیاتی، مدیریتی و رهبریت در کارنامه خود دارد و همچنان به عنوان رییس  برنامه انکشاف تحصیلات عالی نیز کار نموده است.

معین  مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی دارای آثار علمی و تحقیقی در بخش های مدیریت، آموزش الکترونیکی، نظارت و ارزیابی در برنامه های انکشافی، تضمین کیفیت در بهبود نظام تحصیلات عالی، نقش تحصیلات عالی در رشد اقتصادی افغانستان و شیوه های آموزش در پوهنتون های دولتی کابل نیز می باشد.

موصوف در بخش های رهبری، اداره، ارتباطات،  نوآوری وحل منازعات، از مهارت های لازم کاری برخور دار بوده و به زبان های دری، پشتو،  انگلیسی و اردو تسلط کامل دارد.