قرارداد های تدارکاتی

شماره عنوان دانلود فایل
1

ایجاد و تجهیزات مرکز مشاوره پوهنتون هرات

دانلود

2 اعمار صالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون پکتیا دانلود
3 ترمیم تشنابهای تعمیر جراحی شفاخانه عاجل علی آباد دانلود
4 ترمیمات تشناب های لیلیه مرکزی نسوان پوهنتون کابل دانلود
5 تهیه و نصب کانکس ها، زیرساختها و تجهیزات لیلیه نسوان پوهنتون البیرونی دانلود
6 تمدید آب آشامیدنی، اعمار پمپ هاوس و اعمار ذخیره ارتفاعی شفاخانه علی آباد دانلود
7 تحکیمات امنیتی و ترمیمات اساسی آقامتگاه مقام وزارت دانلود
8 تنویر چراغهای باغی وزارت تحصیلات عالی دانلود
9 تهیه، نصب و منتاژ برج برق پوهنتون بلخ دانلود
10 اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات دانلود
11 اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون هلمند دانلود
12 اعمار دیوار احاطه موسسه تحصیلات عالی لوگر دانلود
13 پوشش سقف تالار پوهنحی اقتصاد و ادبیادت پوهنتون قندهار دانلود
14 نصب  کتاره فلزی و پراجکتور بالای دیوار سمت شمال شفاخانه علی آباد دانلود
15

حفر چاه عمیق مهمانخانه وزارت واقع بند قرغه

دانلود
16

اعمار تعمیر لیلیه ذکور موسسه تحصیلات عالی سمنگان

دانلود
17

ایجاد مرکز مشاوره پوهنتون جوزجان

دانلود
18

اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

دانلود
19

اعمار تعمیر تدریسی و الحاقیه موسسه تحصیلات عالی غور

دانلود
20

تمدید کیبل برق مهمانخانه وزارت واقع بند قرغه

دانلود
21

پروسه کمبودت 200 بستر شفاخانه عاجل علی آباد

دانلود
22

اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی دایکندی

دانلود
23 تست خاک تعمیر جدید اداری وزارت تحصیلات عالی دانلود
24 حفره چاه عمیق شفاخانه تدریسی میوند و شهرارا دانلود
25

سپتیک تانک تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی

دانلود
26 اعمار صالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون غزنی دانلود
27 پروژه تهیه و تدارک (28) قلم اجناس ضرورت ریاست های مرکز وزارت دانلود
28 پروژه ایجاد دو باب لابراتوار کمپیوتری پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل دانلود
29 پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب غیر مطبوع مرکز وزارت و اداره ملی امتحانات دانلود
30

پروژه خریداری تجهیزات برای مرکز مشاوره پوهنتون کابل

دانلود
31

پروژه زمینه تدریس از راه دور Tele-education  برای پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی معلوماتی افعانستان

دانلود
32 پروژه وصل انترنت و شبکه سازی داخلی لیلیه نسوان پوهنتون کابل دانلود
33

تهیه و تدارک 37 قلم مواد اعاشوی لیلیه اناث پوهنتون کابل (لات دوم) برای سال مالی 1399

دانلود
34

پروژه خریداری اجناس و وسایل مورد ضرورت پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار شامل سه لات (لات پنجم لوازم لابراتوری)

دانلود
35

پروژه سیستم سولر فوتو لتاییک 30 کیلو وات پوهنتون ملی زراعتی و تکنالوژی کندهار

دانلود
36

پروژه ایجاد مرکز آی تی و دو لابراتوار کمپیوتری برای پوهنتون کندز

دانلود
37 پروژه تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر لب تاپ برای ریاست های مرکزی وزارت برای سال مالی 1399 دانلود
38 پروژه ایجاد و واحد تضمین کیفیت داخلی در پوهنتون ملی علوم زارعتی و تکنالوژی افغانستان دانلود
39 پروژه ایجاد واحد تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی میدان وردک دانلود
40

تهیه و تدارک تجهیزات تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی لات دوم ( مواد مفروشاتی)

دانلود
41 پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) برای مرکز گرمی ها و سایط نقلیه مرکز وزارت دانلود
42 پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) شعبات مرکز وزارت دانلود
43 پروژه ایجاد  وای فای زون برای پوهنتون طبی کابل و پوهنتون پولی تخنیک کابل شامل دولات دانلود
44

پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب تجهیزات الکترونیکی فرنیچر باب برای ریاست تالیف و ترجمه شامل سه لات

دانلود
45 پروژه تهیه و تدارک یک نوع گاز مایع ضرورت شعبات مرکز وزارت برای سال مالی 1399 دانلود
46

پروژه تهیه و تدارک البسه زمستانی کارکنان خدماتی وزارت برای سال مالی 1399

دانلود
47

پروژه تهیه و خریداری یک پایه جنراتور 80 کیلو وات Perkins  یا معادل آن برای موسسه تحصیلات عالی دایکندی

دانلود
48

پروژه تهیه و خریداری یک پایه جنراتور 120 کیلو وات Perkins  یا معادل آن برای موسسه تحصیلات عالی غور برای سال مالی 1399

دانلود
49

تهیه و تدارک 34 قلم مواد اعاشوی لیلیه ذکور پوهنتون (لات اول) کابل برای سال مالی 1399

دانلود
50 پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی (  (PDCبرای بیست نهاد تحصیلی شامل ۴ لات دانلود
51

پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی (  (PDCبرای بیست نهاد تحصیلی شامل ۴ لات، لات دوم (سمنګان، فاریاب و سرپل)

دانلود
52

پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی (  (PDCبرای بیست نهاد تحصیلی شامل ۴ لات، {لات اول (بدخشان، بغلان، پروان و پنجشیر)}

دانلود
53

پروژه تهیه و تدارک یک پایه ترانسفرمر (200) کیلو وات برای موسسه تحصیلات عالی پنجشیر

دانلود
54 پروژه ایجاد سه صنف آنلاین برای پوهنتون البیرونی دانلود
55

پروژه ایجاد یک استدیوی ثبت (جهت پیشبرد کورس های آنلاین و الکتروبیکی) برای پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

دانلود
56

پروژه تهیه و تدارک فلترباب و روغنیات شعبات مرکز وزارت

دانلود
57 تهیه و تدارک تجهیزات تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی لات سوم (موبل و فرنیچر) دانلود
58

جدول پروژه های تدارکاتی اجناس سال مالی 1399

دانلود
59  جدول پروژه های تدارکاتی سال مالی 1401 دانلود
60 پروژه خدمات انترنت ۱۵۵ ام بی مرکز وزارت دانلود
61 از سازی ذخیرگاه تیل مقر وزارت تحصیلات عالی دانلود
62   1401یم سرسبزی ساحه پوش نمودن بام نصب تجهیزات داخل صالون انتظار و کانکری دانلود
63 1401ماره دیواراحاطه حفرچاه عمیق کشودن دروزاه دخولی جامعه عبدالله مسعود ریا دانلود
64 احجام اولیه اعمار سایه بان فلزی کانکریت ریزی درکار پارکینک عبدالله بن مسعود دانلود

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۷:۱
Background image

اعلان داوطلبی پوهنتون علوم طبی کابل” ابوعلی ابن سینا”


موضوع : پروژه ترمیمات تعمیرات ریاست شفاخانه تدریسی میوندبابت سال مالی ۱۴۰۲
ریاست شفاخانه تدریسی میوند ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی باز پروژه ترمیمات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۶:۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد


عنوان: پروژه ترمیمات تعمیر گدام جهت استفاده تدریسی و  اداری، ساخت اتاق های لیلیه و لندسکیپ ساحه تخصصات جامعه دینی ولایت هلمند
      بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۷
Background image

اعــــلان برنده گی 


    
تاریخ:      08/09/1402  مطابق به:      16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل 
شماره . . .

بازگشت به اطلاعیه ها